Teleplus Basis

Teleskopskaft som fra basisen på 2x2m kan bygges ut til hele 8 m. Lav vekt og enkel tilkobling til forvasker, naler og eventuelt skraper. Basis blir 4 m utslått.

Artikkel Kvantum
Pris
2034227
Teleskopskaft Teleplus basis 2x2m, 4 m utslått Originalnummer TZ400D
Valg ikke mulig