Aluminiumsskaft med gjenger for børste Vikan

Avrundet topp, kan henges opp. Skal ikke brukes sammen med syrer eller klorholdige produkter. Kan fargekodes.

Artikkel Kvantum
Pris
2019937
Hygieneskaft aluminium 150cm hvit
Valg ikke mulig