Sørbo 3delt teleskop

3-parted telescopic handle.

Artikkel Kvantum
Pris
2115288
Sørbo Tre delt Teleskop 4,30 meter
Valg ikke mulig