HP LFP

Bestrøket trefritt papir, hvit, silkematt, for vannbasert inkjet printing

Artikkel Gramvekt Rullbredde Rullengde Kvantum
Pris
88161510
HP Universal Heavyweight, Rullkjerne diameter: 51 mm 120 1067 30
Valg ikke mulig
 
88161500
HP Universal Heavyweight, Rullkjerne diameter: 51 mm 120 1524 30
Valg ikke mulig