Opti®Label

Selvklebende folieetiketter, enfarge laser printere og kopimaskiner

Artikkel Gramvekt Bredde Lengde Kvantum
Pris
88023436
OptiLabel, A4, 105 mm, 71 mm, Antall etiketter per ark: 8, Pacjage á 100 sheets 75 210 297
Valg ikke mulig