Et utvalg av produkter i Bestrøket etikettpapir (ikke-våtsterkt)

Bindakote Cover A.C.

Etikettpapir, hvit, cast coated, høyglanset