Et utvalg av produkter i Bestrøket etikettpapir (ikke-våtsterkt)

Chromolux® 700

Etikettpapir, trefri, hvit, cast coated, høyglanset, ikke våtsterkt