Oppboga SP

Ubestrøket tosidig grå kartong, resirkulert

Artikkel Gramvekt g/m² Bredde mm Lengde mm Tykkelse µm Kvantum
Pris
88059660
Løst, rismarkert
Oppboga SP, brown (35) 1000 718 1018 1500
Valg ikke mulig