Et utvalg av produkter i Farget papir

Rainbow®

Ubestrøget papir, trefri, farget, matt, preprint garanti 80 - 160 g/m²