Et utvalg av produkter i Silk

MultiArt® Silk

Bestrøket trefritt papir, trefri, hvit, silkematt. Et anbefalt valg for krevende trykksaker

Color Copy Coated Silk

Papir til fargeprint, trefri, høyhvit, bestrøket, silkematt, aldringsstabilt

DigiGold® Silk

Bestrøket trefritt papir, trefri, hvit, silkematt, offset-, HPI- og profesjonellm tørrone-teknikk.

 

LuxoSatin®

Bestrøket trefritt papir, trefri, hvit, silkematt