Bølgepapp-pall – 100% gjenvinnbar

Pallen består av 100% jomfruelig fiber som gjør pallen vannbestandig.
Pallen kan forsterkes for å tåle mer belastning.
Spesialformater kan produseres.
100% gjenvinnbar og kan gjennvinnes sammen med all annen bølgepapp.