Kvalitets- og miljøpolitikk

Vi er en leverandør av verdiskapende løsninger innenfor personlig verneutstyr, emballasjeløsninger og forbruksvarer til industrien, servicevirksomheter, forhandlere og den offentlige sektor i tillegg til et bredt grafisk sortiment av print- og presentasjonsløsninger til den grafiske bransje.

Ved å analysere kundenes behov og krav utvikler vi løpende vår virksomhet og forretningsforbindelser. I våre bestrebelser på å understøtte bæredyktig utvikling søker vi kontinuerlig etter, og utvikler nye metoder, produkter og effektive logistiske løsninger, som har så lite miljøpåvirkning som mulig. Med høy tilgjengelighet og en rådgivende rolle tilbyr vi løsninger av riktige kvalitet.

Kvalitets- og miljøarbeidet er integrerte deler av vår virksomhet. Et tett, gjensidig utviklende samarbeid med nøye utvalgte leverandører hjelper oss med å imøtekomme våre egne og våre kunders krav. Med godt kjennskap om hvordan miljøspørsmål påvirker våre kunder og leverandører skaper vi merverdi i våre forretningsrelasjoner og samtidig minsker ressurs- og energiforbruket. Vi arbeider løpende med å utvikle og forbedre medarbeidernes kompetanse og ta vare på deres engasjement.

Å følge gjeldene lovgivning, forskrifter og andre krav er en naturlig del av alt vi gjør.