Stem jij Corona- proof?

Bij de komende Tweede Kamerverkiezing, op 17 maart 2021, verloopt het verkiezingsproces wat anders dan anders. Dit om het risico op verspreiding van Covid-19 op de verkiezingsdag klein te houden. Er worden maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat het voor kiezers veilig is om te stemmen en het voor stembureauleden veilig is om hun werk te doen in de stemlokalen.
Hierbij kan je denken aan het bewaren van de de 1.5 meter afstand, niet met klachten het stemlokaal betreden, het uitbrengen van een volstem als je positief getest bent.
Ook wordt er in de stemlokalen de nodige hygiëne maatregelen getroffen, denkend aan het reinigen van de potloden, stemhokjes, tafels, en de welbekende kuchschermen.

In deze nieuwsbrief naast onze A brands huishoud artikelen, ook een greep uit ons uitgebreide Hygiene Papyrus assortiment.