Heffing recyclingsbeheersbijdrage

Hierbij informeren wij u over het, door het Algemeen Bestuur van het Stichting Verwijderingsfonds (SVF), de financiële tak van het PRN-systeem, genomen besluit om over het 1e kwartaal van 2021 een heffing (de recyclingsbeheersbijdrage) op te leggen.

De recyclingsbeheersbijdrage is vastgesteld op €2,90 per ton (exclusief btw) en dient ter dekking van de systeemkosten (operationele kosten) van PRN en SVF voor de periode tot medio 2022. Gezien het wettelijke karakter van de regeling zijn wij verplicht deze bijdrage aan u door te belasten. Vanaf 1 januari 2021 zal het aangepaste bedrag weergegeven worden op uw factuur onder vermelding van: Recyclingsbeheersbijdrage papier/ karton.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Hebt u vragen of wenst u meer informatie, dan kunt u zich wenden tot uw vaste contactpersoon bij Papyrus Groep Nederland bv. Wij vragen uw begrip voor deze ons opgelegde maatregel.

Papyrus Groep Nederland bv