Multicopy Zero - papier met een missie

Wat is carbon neutral?

Carbon neutral betekent dat de netto uitstoot van broeikasgassen in verband met een product nul is. Tegenwoordig is een overgrote meerderheid van wetenschappers het erover eens dat de opwarming van de aarde voornamelijk wordt veroorzaakt door menselijke activiteiten waardoor het volume van broeikasgassen in de atmosfeer toeneemt. Een van de belangrijkste gassen is kooldioxide (CO2).

Om potentiële rampen als gevolg van de opwarming van de aarde af te weren - bijv. Overstromingen, droogte, ineenstorting van bio-topes en mislukte oogsten - hebben ondernemers nu de neiging om steeds hogere ambities te koesteren om de klimaatverandering te beperken.
Daarom heeft Stora Enso het carbon neutral premiumpapier ontwikkeld, genaamd Multicopy Zero.

Multicopy Zero - een carbon neutral papier
Multicopy Zero is het carbon neutral premiumpapier voor alle kantoormachines. Door het als uw kantoorpapier te kiezen, helpt u de planeet blad voor blad te redden.

Multicopy Zero - papier met een missie.
Door koolstofkredieten te verwerven van drie wereldwijde projecten die de koolstofemissies verminderen (in China, Vietnam en Sub-Sahara Afrika), hebben we een emissievolume gecompenseerd dat gelijk is aan dat van de productie en distributie van Multicopy Zero. Hieronder geven we u een korte inleiding over het proces achter CO2-neutraliteit.

All-inclusive schattingen
De schattingen gemaakt voor de CO2-uitstoot van de productie en distributie van Multicopy Zero beslaan de hele levenscyclus van het papier - van bos tot fabriek en eindgebruiker. De methoden die voor deze beoordeling worden toegepast, zijn wetenschappelijk onderbouwd en het resultaat wordt geverifieerd door objectieve beoordeling door derden.

Gezondheid en welvaart als bijproducten
De koolstofcredits voor Multicopy Zero zijn verkregen van drie internationale compensatieprojecten die voldoen aan strenge wereldwijde normen. Ze zouden tot stand kunnen worden gebracht dankzij het koolstofkredietsysteem en de lokale bevolking een indrukwekkende reeks voordelen bieden naast de eliminatie of vermindering van emissies.

De schattingen die zijn gemaakt voor de CO2-uitstoot van de productie en distributie van Multicopy Zero omvatten de hele levenscyclus van het papier - van bos tot fabriek en eindgebruiker.

Voor meer informatie ga naar: www.storaenso/multicopy

Klik hier voor de film over Multicopy Zero.