Papyrus engageert zich tot een voortdurende optimalisatie van haar procedures. Een belangrijk element in onze toekomstvisie was het behalen én behouden van het ISO:2008-certificaat. Papyrus wil zijn activiteiten op een duurzame manier met respect voor haar omgeving uitoefenen. Daarom hanteren wij van in het begin normen voor sociaal- en milieubewust ondernemen. Papyrus was de eerste papiergroothandel om een CO2-neutraal certificaat te behalen en bij de eersten om een FSC®- en PEFC™-certificaat te verdienen én behouden. Wij stellen onze expertise ook ter beschikking van klanten die de stap wensen te maken naar een duurzamere beleid en het behalen van een milieucertificaat. Ook dat is Supporting You. I

ISO - een garantie voor duurzaam bedrijfsbeheer

De ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement en gaat uit van drie simpele regels:

  • communiceren wat het bedrijf doet
  • doen wat wordt gecommuniceerd
  • aantonen dat de twee bovenstaande regels gevolgd worden

Om het ISO-certificaat te behouden, ondergaat Papyrus regelmatig externe audits. Het doel van de ISO-certificaten is om tot een procesoptimalisatie te komen die de ook de klanttevredenheid kan verhogen.
Deze optimalisatie heeft betrekking op de kwaliteit van de goederen, de dienstverlening, de kostenbeheersing, het angegement van de werknemers, de operationele bedrijfsvoering, etc.

Het ISO-certificaat is voor u als klant een garantie op de beste kwaliteit en een optimale dienstverlening.

Papyrus Nederland is ISO 9001:2015 gecertificeerd.

Download het Papyrus ISO certificaat
Geldig tot 16 november 2025

FSC - een garantie voor de toekomst

De bescherming van het milieu begint bij duurzaam bosbeheer. Bossen zijn niet enkel bron van economische grondstoffen, zoals voor het maken van papier, maar zijn voornamelijk de natuurlijke habitat van een massa dier- en plantsoorten.

Om deze ecosystemen te beschermen is een genormeerd, duurzaam bosbeheer noodzakelijk. Het FSC®-certificaat garandeert u dat er werd voldaan aan deze genormeerde milieucriteria en is het enige systeem dat ondersteund wordt binnen alle belangrijke milieuorganisaties.

Forest Stewardship Council®

Het FSC® werd in 1993, één jaar na de Internationale Milieuconferentie in Rio, gesticht als vzw. Het FSC® wordt ondersteund door milieuorganisaties, sociale groepen en ondernemingen. Het zet zich in voor een verantwoord duurzaam bosbeheer en bevordert de handel in hout, dat op een sociaal- en milieubewuste manier wordt geproduceerd. Het bosbeleid wordt geëvalueerd, rekening houdend met de bijzonderheden per land. Het label is onderworpen aan strenge controles en betreft eveneens het geheel van de productieketen (Chain of Custody).

Productieketen (Chain of Custody)

Voordat een product het FSC® label krijgt, moet de opspoorbaarheid gewaarborgd zijn vanaf zijn oorsprong. Dat betekent dat bedrijven die papier verwerken of handel drijven in papier, de gecertificeerde en niet-gecertificeerde producten systematisch van elkaar moeten scheiden. 
De opspoorbaarheid van een gelabeld product vanaf zijn gecertificeerde oorsprong is daarom een belangrijk kenmerk, dat essentieel is voor de geloofwaardigheid van FSC®. De richtlijnen van FSC® bepalen dat elke onderneming die eigenaar is van een product of die het verkoopt, FSC®-gecertificeerd moet zijn, zodat het afgewerkte product het FSC®-label mag dragen.

Download het Papyrus FSC® certificaat
Geldig tot 17 maart 2027

Klik hier voor meer info over FSC® (externe site)

PEFC - een garantie voor duurzaam bosbeheer

PEFC™ (Programme for the Endorcement of Forest Certification Schemes™) is het grootste boscertificatiesysteem ter wereld.  Deze onafhankelijke, niet-gouvernementele milieuorganisatie zonder winstoogmerk fungeert als paraplu voor nationale certificatiesystemen.

PEFC™ garandeert dat bossen worden beheerd met inachtneming van strenge criteria en dat de houtstromen van in het bos tot bij de consument nauwgezet worden gevolgd en gecontroleerd door onafhankelijke certificatie-instellingen. Elke schakel in deze 'controleketen' dient in het bezit te zijn van een certificaat om het product te kunnen voorzien van het PEFC™-label. Het gaat hier dus om een gesloten, gecontroleerde keten.

Het PEFC™-label biedt u de garantie dat het product aan meer dan 300 criteria voldoet en dat het op de meest duurzame en ecologische manier tot stand is gekomen.

Download het Papyrus PEFC™-certificaat
Geldig tot 29 februari 2028

Meer info over pefc, klik hier om naar de pefc™-site te navigeren.
 

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.