Papurys legal banner

Privacyverklaring

Treedt in werking vanaf 22.05.2018.

Bij PAPYRUS stellen we uw interesse in ons aanbod en in onze onderneming erg op prijs. Om in staat te zijn om onze verplichtingen tegenover u na te komen en u relevante informatie te verstrekken, moeten we persoonsgegevens verzamelen. Deze privacyverklaring geeft aan welke gegevens PAPYRUS verzamelt, hoe we die gegevens verwerken en welke rechten u kunt uitoefenen in verband met deze gegevens. Door in te stemmen met deze privacyverklaring geeft u te kennen dat u de verzameling, de verwerking en de overdracht van dergelijke persoonsgegevens op basis van de inhoud van deze privacyverklaring volledig begrijpt.

1. Verzameling van persoonsgegevens

PAPYRUS verzamelt de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt. Dit kan bijvoorbeeld gaan om uw naam, onderneming, e-mailadres, telefoonnummer, adres en/of andere gegevens die u ons hebt verstrekt of om gegevens die wij verder moeten verzamelen om onze verplichtingen tegenover u na te komen.

Informatie die u verstrekt wanneer u contact opneemt met PAPYRUS:

U kunt PAPYRUS persoonsgegevens verstrekken wanneer u een gebruikersaccount voor de website aanmaakt, aankopen verricht, zich abonneert op diensten, contact met ons opneemt via de telefoon, internetformulieren of e-mail, verkoopagenten ontvangt enz.

Bij het bezoek aan onze websites:

We kunnen bepaalde gegevens over uw bezoek aan onze websites verzamelen om u een betekenisvolle gebruikerservaring te bieden. Dit kan gaan om de links waarop u hebt geklikt en het soort producten waarvoor u interesse toont op basis van uw bezoek aan productpagina's en uw acties om producten toe te voegen aan bestelformulieren en/of winkelmandjes.

Bij het gebruik van onze e-mailmarketingdiensten:

Om te kunnen evalueren hoe doeltreffend promotiecampagnes en advertenties zijn, kunnen we gegevens verzamelen over uw gebruik van onze marketingmails. Die gegevens delen ons mee dat u een e-mail hebt geopend, op welke links u hebt geklikt en voor welke informatie u interesse toont.

2. Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens en de rechtsgronden voor deze verwerking

PAPYRUS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het nakomen van onze verplichtingen tegenover u door uw aankopen en andere diensten die u eventueel bij ons hebt aangeschaft, te verwerken;
 • het beheer van uw contactgegevens en uw gebruikersaccount voor de website;
 • het bieden van klantenondersteuning, inclusief technische ondersteuning;
 • het verzamelen van statistische gegevens om onze diensten aan klanten in het algemeen te evalueren en te verbeteren;
 • het nakomen van wettelijke verplichtingen, gerechtelijke beslissingen en besluiten van autoriteiten;
 • het opsporen en voorkomen van misbruik, fraude of andere illegale activiteiten.

PAPYRUS kan de door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken voor marketingactiviteiten. Om u relevante content te kunnen bieden bij marketingactiviteiten maken we onder meer gebruik van de volgende gegevens: klantensegment, aankoopgeschiedenis, gegevens op basis van uw bezoeken aan onze websites en het gebruik van onze e-marketingdiensten, voorkeuren die u hebt gedeeld en deelname aan voorbije marketingactiviteiten.

We kunnen de bovenvermelde persoonsgegevens verwerken om het geheel of een deel van de volgende marketingactiviteiten uit te voeren:

 • u gerichte marketinginformatie sturen per post en/of e-mail over nieuwtjes, promoties, events en wedstrijden;
 • u een meer relevante content bieden op basis van een elementaire profilering van uw websitebezoeken;
 • u net die informatie bieden die volgens ons van belang kan zijn bij uw interacties met onze verkoopagenten.

De bovengenoemde verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op het legitieme belang van PAPYRUS om in interactie te treden met vertegenwoordigers van onze zakelijke partners en met potentiële klanten.

PAPYRUS verdeelt gerichte marketinginformatie per post en/of e-mail uitsluitend als het ontvangen ervan tot uw voorkeuren behoort of als u hebt ingetekend op specifieke abonnementsdiensten. U kunt te allen tijde contact opnemen met PAPYRUS om uw voorkeuren te laten bijwerken, of u kunt uw voorkeuren zelf wijzigen in uw profiel van uw gebruikersaccount voor de website.

3. Uw rechten

Hierna vindt u een samenvatting van de rechten die de Europese gegevensbeschermingswetgeving u verleent. Het uitoefenen van deze rechten is gratis en u kunt uw rechten uitoefenen door ons daar schriftelijk om te verzoeken. Aarzel niet om contact met ons op te nemen mocht u vragen hebben over uw rechten (onze contactgegevens vindt u op het einde van deze privacyverklaring).

Merk op dat PAPYRUS elke aanvraag om een recht uit te oefenen zal onderzoeken om vast te stellen of het al dan niet om een geldige aanvraag gaat. Alle hieronder vermelde rechten zijn niet absoluut en uitzonderingen zijn mogelijk.

Naast de rechten die hieronder zijn uiteengezet, hebt u steeds het recht om bij een toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door PAPYRUS.

Toegangsrecht. Op verzoek krijgt u een kopie van uw persoonsgegevens die PAPYRUS verwerkt en kunt u aanvullende informatie krijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens door PAPYRUS.

Recht op correctie. U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren en/of vervolledigen als die onnauwkeurig en/of onvolledig zijn.

Recht op verwijdering. U hebt het recht om PAPYRUS te vragen om uw persoonsgegevens onmiddellijk te wissen in de volgende gevallen:

 • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt;
 • u hebt uw toestemming voor een verwerkingsactiviteit ingetrokken en er is geen rechtsgrond meer voor de verwerking;
 • u maakt een geldig bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • de persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt; of
 • de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Recht op beperking van de verwerking. U hebt het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen in de volgende gevallen:

 • er loopt een onderzoek naar de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens;
 • de verwerking is onrechtmatig of is niet langer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u verzet zich tegen een verwijdering van uw persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om een beperking;
 • PAPYRUS heeft de persoonsgegevens niet langer nodig maar u hebt de persoonsgegevens nodig voor de instelling, de uitoefening of de onderbouwing van rechtsvorderingen; of
 • u maakt een bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en dat wordt onderzocht.

Recht op gegevensportabiliteit. Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om uw persoonsgegevens die u aan PAPYRUS hebt verstrekt, te ontvangen om ze vervolgens door te geven aan een andere dienstverstrekker als de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming of op de uitvoering van een contract.

Algemeen recht op bezwaar. U hebt het algemene recht om te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gebaseerd is op de legitieme belangen van PAPYRUS. Als u bezwaar aantekent, moeten wij aantonen dat we dwingende legitieme gronden hebben voor een dergelijke verwerking of dat we de persoonsgegevens nodig hebben voor de instelling, de uitoefening of de onderbouwing van rechtsvorderingen.

Recht om bezwaar aan te tekenen tegen direct marketing. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden. Als u dit doet, mag PAPYRUS uw persoonsgegevens niet langer verwerken voor dergelijke doeleinden.

4. Overdracht van persoonsgegevens

PAPYRUS mag de verzamelde persoonsgegevens overdragen naar personen of ondernemingen met wie PAPYRUS contracten heeft afgesloten voor het verrichten van interne processen. Dit kan ook een gegevensoverdracht naar een land buiten de EU zijn. Bovendien mag PAPYRUS uw persoonsgegevens doorgeven aan derden wanneer dergelijke overdrachten verplicht zijn bij wet of op grond van een gerechtelijk bevel. PAPYRUS zal uw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden in andere gevallen dan hierboven vermeld.

5. Bewaring van uw persoonsgegevens

PAPYRUS zal uw persoonsgegevens bijhouden tot de gegevens ofwel manueel ofwel automatisch worden verwijderd na een periode van 36 maanden inactiviteit, tenzij wettelijke verplichtingen anders bepalen.

Bij het schrappen van persoonsgegevens kan PAPYRUS bepaalde gegevens anonimiseren en gebruiken voor statistische doeleinden.

6. Veiligheid

PAPYRUS kan dan wel niet garanderen dat er nooit een ongeoorloofde toegang zal plaatsvinden, maar u kunt erop vertrouwen dat PAPYRUS veel zorg besteedt aan het handhaven van de veiligheid van uw persoonsgegevens en aan het voorkomen van ongeoorloofde inzage met behulp van de geschikte technologie en interne procedures.

7. Contactgegevens

Als u meer informatie wenst van PAPYRUS over de verwerking van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze contactpersonen voor gegevensverwerking. Hier vindt u de link naar onze contactpersonen voor gegevensverwerking.