Papyrus: genomen maatregelen Coronavirus

Gezien de recente ontwikkeling en het verhoogd risico op besmetting door het coronavirus, hebben wij als Papyrus maatregelen genomen om de gevolgen voor onze mensen, onze klanten, onze leveranciers en de continuïteit van onze bedrijfsvoering te borgen.

Algemeen volgen wij de richtlijnen en het advies van de overheid. Onze drie kantoren en twee warehouses in de Benelux zijn geopend en opereren in de huidige omstandigheden strikt los van elkaar. Dit biedt ons de mogelijkheid om in geval van nood onze klanten te blijven bedienen vanuit één van de Benelux locaties.
Bezoeken tussen de onderlinge locaties worden vermeden. Verder zijn onze interne teams, die noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering, maximaal opgesplitst.

  • Onze ondersteunde- en externe functies werken zoveel mogelijk vanuit huis en zijn blijven bereikbaar. Echter, onze telefoonlijnen zijn overbelast,
    en vragen wij u om ons zoveel mogelijk via e-mail te contacteren.
  • Onze externe sales teams respecteren uw genomen maatregelen en zullen voor elk bezoek contact met u opnemen.
  • De bezoeken aan onze kantoren hebben wij tot het strikte minimum beperkt.
  • Tevens hebben wij in onze warehouses specifieke maatregelen genomen betreffende de contact momenten bij het aanleveren of ophalen van goederen.
  • Tot nader order zullen we goederen aanleveren tot aan uw "voordeur”, interne distributie van uw goederen kunnen we de komende weken niet aanbieden. Wij doen dit uit voorzorg voor onze klanten en medewerkers om verspreiding te voorkomen.
  • Maak voor het plaatsen van uw bestellingen maximaal gebruik van onze webshop 
    en e-mail.

Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en treffen waar nodig verdere maatregelen. Wij vertrouwen erop dat deze preventieve genomen maatregelen voor nu voldoende zijn. Het zorgen voor uw en onze gezondheid heeft onze hoogste prioriteit, daar handelen we dan ook naar.

Mocht u meer informatie wensen of hebt u vragen, dan kunt u altijd ons
via e-mail contacteren:

Mogen wij u vragen deze communicatie verder te verspreiden naar alle betrokkenen binnen uw organisatie.

Met vriendelijke groeten,


Papyrus Belgium nv/S.A.
Joris Lambert
Managing Director