Papyrus en GDPR - We houden contact!

De Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG (General Data Protection Regulation of GDPR in het Engels) is zoals u waarschijnlijk wel weet een Europese wettelijke regeling in verband met gegevensbescherming en privacy binnen de Europese Unie. Deze verordening wordt van kracht op 25 mei 2018. Respectvol, transparant, legaal en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens: daar gaat de AVG in het kort over. Met andere woorden: niet meer gegevens opslaan en ze niet langer bewaren dan nodig, met een welbepaald doel en een gedefinieerde tijsdlimiet.   

Papyrus  houdt bepaalde persoonsgegevens bij over al zijn gewaardeerde zakenrelaties en dus ook over u. Daarom informeren wij u graag over sommige aspecten in verband met de AVG die u wellicht interesseren:

1. Welke categorieën van persoonsgegevens van zakenrelaties bewaart en verwerkt Papyrus?

Papyrus bewaart en verwerkt de volgende categorieën  persoonsgegevens van zakenrelaties:

• Titel (aanspreking)

• Voornaam en familienaam

• Bedrijf

• Adres (straat, postcode, stad, land)

• Telefoonnummer

• E-mailadres

 

2. Wie is bij Papyrus verantwoordelijk voor de persoonsgegevens van zakenrelaties?

In uw regio beheert de volgende persoon bij Papyrus de persoonsgegevens van zakenrelaties:

• Ton Hoogveld

• Data protection Officer Ad-Interim, Benelux

• Gdpr.benelux@papyrus.com 

 

3. Waarvoor verwerkt Papyrus persoonlijke informatie?

Wij verwerken persoonlijke informatie voor wettelijk toegestane zakelijke doeleinden, zoals een aantal of alle van onderstaande lijst omvatten:

• wanneer het ons de mogelijkheid biedt om onze diensten/communicatie uit te breiden, aan te passen, te personaliseren of te verbeteren ten voordele van onze klanten;

• om fraude te ontdekken en te voorkomen;

• om onze netwerk- en informatiesystemen nog beter te beveiligen;

• om beter te begrijpen hoe mensen onze websites gebruiken;

• om u direct mails te kunnen bezorgen waarvan wij denken dat ze voor u relevant kunnen zijn;

• om de doeltreffendheid van promotiecampagnes en advertenties te kunnen evalueren.

Wij verzekeren u ervan dat wij bij de gegevensverwerking voor dergelijke doeleinden steeds maximaal rekening houden met uw recht op bescherming van uw persoonsgegevens. U hebt het recht om protest aan te tekenen tegen de verwerking van uw gegevens. 

Denk eraan dat wanneer u bezwaar maakt, we bovenstaande acties in uw voordeel mogelijk alleen in beperkte mate kunnen uitvoeren.

 

4. Hoe lang zal Papyrus persoonsgegevens van zakenrelaties bewaren?

Papyrus  bewaart persoonsgegevens van zakenrelaties voor de duur van de relatie of voor maximaal achttien maanden na het laatste zakelijke contact.

 

5. Kan ik als zakenrelatie van Papyrus mijn persoonsgegevens corrigeren of het gebruik ervan beperken?

Zakenrelaties van Papyrus kunnen op elk moment de opgeslagen persoonsgegevens corrigeren, ze naar een ander systeem laten overbrengen, de verwerking ervan beperken of ze laten verwijderen. Bovendien kunnen onze zakenrelaties te allen tijde bezwaar aantekenen tegen de opslag en verwerking van hun persoonsgegevens of er een kopie van ontvangen. 

Wij hopen dat deze informatie nuttig is en kijken ernaar uit om ook in de toekomst met succesvol zaken te doen met u. 

Hebt u vragen over de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens?

Neem dan gerust contact op met onze Data Protection Officer Ad-Interim: 
gdpr.benelux@papyrus.com