Tana APESIN daily desinfectie- en oppervlakkenreiniger

Tana APESIN daily is uitsluitend toegestaan als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen) op:1. Oppervlakken, apparatuur en materialen welke in contact kunnen komen met eet-en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor, echter met uitzondering van melkwinningsapparatuur op de boerderij. 2. Vloeren, wanden, meubilair en oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen. 3. Voor het gebruik in ziekenhuizen en overige instellingen voor gezondheidszorg wordt het middel uitsluitend aanbevolen voor de volgende toepassingen: Oppervlakken en apparatuur in de keukens; toiletten en overig sanitair; couveuses; oppervlakken (wanden, vloeren en meubilair ) met uitzondering van de tbc-afdelingen; Instrumentarium m.u.v. cystoscopen en andere delicate medische instrumenten (uitsluitend na gebruik en voor reiniging en sterilisatie).

Artikel Hoeveelheid
Prijs
2114818
Desinf.oppervlakterein. APESIN Daily 5L 5L (713195) Biocide, Toelatingsnr 1603B
N/B