PEFC™ - een garantie voor duurzaam bosbeheer

PEFC™ (Programme for the Endorcement of Forest Certification Schemes™) is het grootste boscertificatiesysteem ter wereld.  Deze onafhankelijke, niet-gouvernementele milieuorganisatie zonder winstoogmerk fungeert als paraplu voor nationale certificatiesystemen.

PEFC™ garandeert dat bossen worden beheerd met inachtneming van strenge criteria en dat de houtstromen van in het bos tot bij de consument nauwgezet worden gevolgd en gecontroleerd door onafhankelijke certificatie-instellingen. Elke schakel in deze 'controleketen' dient in het bezit te zijn van een certificaat om het product te kunnen voorzien van het PEFC™-label. Het gaat hier dus om een gesloten, gecontroleerde keten.

Het PEFC™-label biedt u de garantie dat het product aan meer dan 300 criteria voldoet en dat het op de meest duurzame en ecologische manier tot stand is gekomen.

Download het Papyrus PEFC™-certificaat
Geldig tot 28 februari 2022

 

 

Meer info over pefc, klik hier om naar de pefc™-site te navigeren.