FSC® - een garantie voor de toekomst

De bescherming van het milieu begint bij duurzaam bosbeheer. Bossen zijn niet enkel bron van economische grondstoffen, zoals voor het maken van papier, maar zijn voornamelijk de natuurlijke habitat van een massa dier- en plantsoorten. Om deze ecosystemen te beschermen is een genormeerd, duurzaam bosbeheer noodzakelijk. Het FSC®-certificaat garandeert u dat er werd voldaan aan deze genormeerde milieucriteria en is het enige systeem dat ondersteund wordt binnen alle belangrijke milieuorganisaties.

Forest Stewardship Council®

Het FSC® werd in 1993, één jaar na de Internationale Milieuconferentie in Rio, gesticht als vzw. Het FSC® wordt ondersteund door milieuorganisaties, sociale groepen en ondernemingen. Het zet zich in voor een verantwoord duurzaam bosbeheer en bevordert de handel in hout, dat op een sociaal- en milieubewuste manier wordt geproduceerd. Het bosbeleid wordt geëvalueerd, rekening houdend met de bijzonderheden per land. Het label is onderworpen aan strenge controles en betreft eveneens het geheel van de productieketen (Chain of Custody).

 

Productieketen (Chain of Custody)

Voordat een product het FSC® label krijgt, moet de opspoorbaarheid gewaarborgd zijn vanaf zijn oorsprong. Dat betekent dat bedrijven die papier verwerken of handel drijven in papier, de gecertificeerde en niet-gecertificeerde producten systematisch van elkaar moeten scheiden. 
De opspoorbaarheid van een gelabeld product vanaf zijn gecertificeerde oorsprong is daarom een belangrijk kenmerk, dat essentieel is voor de geloofwaardigheid van FSC®. De richtlijnen van FSC® bepalen dat elke onderneming die eigenaar is van een product of die het verkoopt, FSC®-gecertificeerd moet zijn, zodat het afgewerkte product het FSC®-label mag dragen.

Download het Papyrus FSC® certificaat
Geldig tot 17 maart 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik hier voor meer info over FSC® (externe site)