Missie & Visie Papyrus

Betrouwbaarheid – onze grootste belofte

Betrouwbaarheid of vertrouwenswaardig zijn is de merkbelofte van Papyrus.
In feiten is dit onze enige en belangrijkste belofte naar onze klanten.
De missie van het bedrijf is om jouw essentiële zaken te optimaliseren.
Papyrus organisaties bereiken dit door het aanbieden van een aantrekkelijk product assortiment, het leveren van service met toegevoegde waarde en door superieure logistieke oplossingen.

De vijf kernwaarden van Papyrus

De kernwaarden vormen de fundering en richtlijnen voor de dagelijkse prestaties van werknemers binnen Papyrus. In een continu veranderende wereld zijn de kernwaarden van Papyrus constant. De waarden vormen de basis voor activiteiten, de manier waarop onze werknemers omgaan met klanten en met collega’s. Wanneer strategieën en routines ontbreken, of wanneer managers er niet zijn om je van een antwoord te voorzien, dan zouden onze werknemers terug moeten grijpen naar onze kernwaarden.

Betrouwbaarheid Bewijzen betrouwbaar te zijn door te leveren als beloofd.
Vriendelijkheid Respect hebben voor individuen, het promoten van samenwerking en het geven van krediet voor prestaties.
Deze vriendelijke aanpak is gestoeld op een positieve houding, met een open mind, een glimlach en ‘can do-mentaliteit’.
Professioneel Een verplichting tot continue verbeteringen, het genereren van financiële resultaten, kostenbewust zijn en het doorvoeren van besluiten en plannen.
Ontvankelijk Een gretigheid om te luisteren en snel te reageren, gebaseerd op het plichtsbesef om klanten te bedienen op de best mogelijke manier. Het identificeren van behoeften en het aandragen van oplossingen.
Inspireren Het continue innoveren in het aanbod om de leiding te nemen in de ontwikkeling van de industrie. Daarnaast, ook het aansporen van klanten en collega’s om nieuwe oplossingen en 
technologieën uit te proberen.