Ethisch ondernemen en corruptie bestrijden

Hoe we elkaar ter verantwoording roepen

  • We zetten ons voortdurend in voor een eerlijke en ethische bedrijfsvoering. Onze gedragscode en ons bedrijfsbeleid fungeren als ethisch kompas voor onze dagelijkse werking.
  • We onderschrijven en respecteren alle internationaal erkende mensenrechten, zoals die in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de VN en de Kernverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). We behandelen alle mensen met waardigheid.
  • We bieden opleidingsprogramma’s aan over compliance en ethiek, afgestemd op de specifieke functie van een werknemer en de bedrijfsrisico’s die ermee gepaard gaan.
  • We respecteren het individu en hebben relevante beschermingsmechanismen ingevoerd op het vlak van gegevensbescherming/privacy en dataveiligheid/informatie.

Waar wij voor gaan

Papyrus hanteert een nultolerantie voor corruptie, en besteedt veel aandacht en middelen aan ethische bedrijfsvoering.

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.