Uitstoot en impact op het klimaat

Hoe we onze voetafdruk blijven verkleinen

  • Onze milieuambities richten zich op de levenscyclus van een product in al zijn aspecten, inclusief fabrikanten, leveranciers en klanten.
  • Door voortdurend te verbeteren, streven we ernaar om onze koolstofuitstoot verantwoord te verminderen en de milieu-impact van onze activiteiten te verkleinen.
  • We volgen de uitstoot van broeikasgassen op en brengen er jaarlijks verslag over uit, volledig volgens de wettelijke vereisten en regelgeving inzake nauwkeurig en transparant rapporteren.

Waar we voor gaan

We zetten in op een toeleveringsketen met een lage koolstofuitstoot en werken op een manier die een proactieve en preventieve aanpak voor milieu-uitdagingen ondersteunt.

Onze energiestrategie is tweeledig: we willen energiezuinig werken én overstappen op hernieuwbare energiebronnen. Fossiele brandstoffen zijn dus uit den boze.

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.