Preču atgriešanas nosacījumi

Preču atgriešana iespējama, ja:

  • Preces ir Papyrus SIA standarta noliktavas sortimentā.
  • Preču kopējā vērtība nepārsniedz EUR 1422,87 bez PVN.
  • Preces un to transporta iepakojums nav bojāti.

Maksa par pakalpojumu:

  • EUR 3,56 bez PVN par katru preces artikulu

Transporta piemaksa par preces atgriešanu uz SIA Papyrus noliktavu Rīgā:

  • Klientiem Rīgā-EUR 14,23 bez PVN
  • Klientiem reģionos-EUR 21,34 bez PVN

Gadījumos, kad preces atgriešanu nodrošina pasūtītājs, piemaksa netiek aprēķināta Preču atgriešana, kas piegādāta tieši no ražotāja vai nav Papyrus SIA standarta noliktavas sortimentā, ir atrunājama atsevišķi ņemot vērā papildus transportēšanas izmaksas.

Jaunumi

Esiet informēti par Papyrus jaunumiem

Lasīt vairāk