Info un serviss

Papyrus vides aizsardzības politika Ieviešot nepārtrauktus uzlabojumus, mēs cenšamies samazināt un novērst negatīvo ietekmi uz vidi, ko rada Papyrus uzņēmējdarbības rezultātā iegūto preču un citu pakalpojumu transportēšana, ražošana un iepakošana.Mūsu darbība atbilst valsts tiesību aktos noteiktajām prasībām, kas ir minimālais standarts, ko Papyrus piemēro savai darbībai un rīcībai saistībā ar vides aizsardzību. Taču, kad vien iespējams, mēs cenšamies nodrošināt augstākus standartus, nekā noteikts tiesību aktos. Mūsu uzņēmējdarbībai jānodrošina vēl aktīvāka un piesardzīgāka rīcība, risinot ar vides aizsardzību saistītas problēmas. Mēs uzskatām, ka politikas noteikumi jāattiecina uz visām produkta dzīves ciklā iesaistītajām personām, tostarp ražotājiem, piegādātājiem un patērētājiem.

Labi pārdomāti lēmumi

Arvien vairāk nozaru pārstāvji ražošanas procesā pievērš uzmanību vides aizsardzībai; to var attiecināt arī uz papīra ražošanu un tirdzniecību. Gadu laikā ir ieviesti vairāki sertifikāti un marķējumi, kas atspoguļo dažādus ražošanā ievērotos vides aizsardzības un sociālās atbildības aspektus. Papīra ražošanas nozarē esošie vides aizsardzības marķējumi ir uzticami un nepārprotami. Papyrus atzīst, ka ieviestie standarti veicina būtisku vides aizsardzību un ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu. Mūsu mērķis ir vienmēr saviem klientiem piedāvāt videi draudzīgu produktu klāstu. Sniedzot detalizētu un objektīvu informāciju, mēs palīdzam saviem klientiem pieņemt labi pārdomātus lēmumus, izvēloties gan produktus, gan videi pielāgotus loģistikas risinājumus un pakalpojumus.

Izcelsmes garantija

Piegādes ķēde (chain-of-custody) ir pārbaudīta sistēma, kas apliecina, ka koksne iegūta sertificētā mežā. Ja papīrfabrikā tiek nogādāti šādi koki, vieglāk var noteikt meža sertifikāta marķējumu. Visus apstrādes posmus, līdz papīrs nonāk pie lietotāja, var sertificēt atbilstoši PEFC vai FSC — ieviestām un auditētām mežu sertificēšanas sistēmām. Vairākumam Papyrus uzņēmumu ir piegādes ķēdes sertifikāts, tāpēc tās var garantēt papīra produkcijas izcelsmi.

Jaunumi

Esiet informēti par Papyrus jaunumiem! 

Lasīt vairāk