Paškopējošs papīrs produktu izlase

Giroform® CF

Paškopējošais papīrs (apakšējais slānis), koksnes masu nesaturošs, balts un krāsains

Giroform® Deka SC CB

Paškopējošais papīrs (paškopējošs pirmais slānis), koksnes masu nesaturošs, balts.

Giroform® Digital CB

Paškopējošais papīrs (augšējais slānis), koksnes masu nesaturošs, balts, piemērots drukāšanai ofsetā, HPI un sausā tonera drukāšanas iekārtās.

 

Giroform® Digital CF

Paškopējošais papīrs (apakšējais slānis), koksnes masu nesaturošs, balts un krāsains, piemērots drukāšanai ofsetā, HPI un sausā tonera drukāšanas iekārtās.

Giroform® Digital CFB

Paškopējošais papīrs (vidējais slānis), koksnes masu nesaturošs, balts un krāsains, piemērots drukāšanai ofsetā, HPI un sausā tonera drukāšanas iekārtās

Giroform® Digital CFB

Paškopējošais papīrs (vidējais slānis), koksnes masu nesaturošs, balts un krāsains, piemērots drukāšanai ofsetā, HPI un sausā tonera drukāšanas iekārtās.