Matēts, krītots papīrs produktu izlase

G Print®

Krītots papīrs, koksnes masu nesaturošs, balts, matēta virsma