Administracija

Generalinė direktorė                 
Vilija Rugieniūtė                        
+370 37 400330   
vilija.rugieniute@papyrus.com

Vyr. finansininkė 
Rūta Gaidelienė
+370 37 400330
ruta.gaideliene@papyrus.com

Pirkimų vadybininkė
Vilma Veličkienė
+370 37 400330
vilma.velickiene@papyrus.com

Logistikos vadybininkė
Silvija Rimvydė
+370 37 400330
silvija.rimvyde@papyrus.com