Administracija

Generalinė direktorė                 
Vilija Rugieniūtė                        
vilija.rugieniute@papyrus.com

Vyr. finansininkė 
Rūta Gaidelienė
ruta.gaideliene@papyrus.com

Buhalterė
Inga Kentraitė
inga.kentraite@papyrus.com

Vadovo asistentė
Monika Maskaliovaitė
monika.maskaliovaite@papyrus.com