Tanúsítványok

A leggyakrabban használt tanúsítvány típusok magyarázata.

EU Ecolabel

Az EU Ecolabel-t mintegy 30 termék- és szolgáltatási kategóriában ítélik oda. Az odaítélési és a monitorozási eljárást az EU-országok illetékes nemzeti szervei végzik. A logónak egyre nagyobb a jelentősége a nyomtató- és másolópapíroknál. Az odaítélés inkább a gyártási folyamatra összpontosítva történik, kevésbé annak alapján, hogy a nyersanyagok honnan származnak. A kritériumok átfogják a termék teljes életciklusát a nyersanyagoktól kezdve az energia- és vízfelhasználáson, a károsanyag-kibocsátáson, a hulladékkezelésen, az igazolt rostanyag-tartalmon, a vegyianyag-felhasználáson át a termék újra feldolgozhatóságáig. Az EU Ecolabel kritériumai nagy mértékben megegyeznek a Nordic Ecolabel-ével.

 

FSC (Forest Stewardship Council) (Erdőgondozási Tanács)

Az FSC olyan nem-kormányzati szervezet (NGO), amely a világ erdőinek környezetbarát, társadalmilag elfogadható és gazdaságilag fenntartható gondozását segíti. Az FSC szigorú szabványai a természetes erdők és növényzet felelős kezelését szabályozzák. Ebben az egyik alapvető elem a termékek nyomon követése a termelés és az értékesítés minden fázisában (felügyeleti lánc). Az erdőgondozást és az elosztási láncot is független testületek ellenőrzik. Az FSC címkéje élvezi a főbb környezetvédelmi szervezetek bizalmát.

 

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) (Program az Erdőtanúsítványi Rendszerek Hitelesítéséért)

A PEFC szervezet a fenntartható erdőgazdálkodást segíti az erdőtulajdonosok érdekeinek figyelembe  vételével. Az európai faipari és erdőtulajdonosok hozták létre. A PEFC napjainkban koordináló szervezetként  működik a különféle nemzeti és regionális tanúsítási programok kölcsönös elfogadtatására Európában és a tengeren túlon. Nyomon követi a termékeket az előállítás és az értékesítés minden szakaszában (felügyeleti lánc). A monitorozást és a tanúsítványozást független harmadik fél végzi.

Cradle to Cradle Certified®

A Cradle to Cradle Certified® a Cradle to Cradle Products Innovation Institute bejegyzett védjegye. Olyan termékek kaphatják meg a Cradle to Cradle tanúsítást, melyeket úgy terveznek és gyártanak, hogy élettartamuk végén újrahasznosíthatók legyenek, a természet körforgását imitálva egy új termékben biztonságos és nem mérgező alapanyagként felhasználva nyerjenek új életet. A termék minden egyes összetevője újrahasznosítható kell legyen, vagy biológiailag lebomló, mely a biológiai körforgás részét képezi és élőlények táplálékául szolgálhat, vagy olyan zárt hurkú technikai körforgásban vesz részt, amiben folyamatosan értékes alapanyagot szolgáltat az ipar számára. A Cradle to Cradle® tanúsított termékek ahelyett, hogy hulladékká válnának forrásul szolgálnak más termékek számára. A termékek körforgásán túl a Cradle to Cradle® elv magában foglalja a megújuló energiák használatát, a társadalmilag felelős magatartást, ami a vállaltok társadalmi felelősségvállalását jelenti, valamint a felelős vízgazdálkodást is.

Nordic Swan (Északi Hattyú)

A Nordic Ecolabelt elsősorban származási helyén, Skandináviában használják, és nemzeti szervezetek felügyelete alatt áll. Mintegy 60 termékkategóriában ítélik oda, beleértve a nyomtató- és másolópapírokat is. Az odaítélés inkább a gyártási folyamatra összpontosítva történik, kevésbé annak alapján, hogy a nyersanyagok honnan származnak. A kritériumok átfogják a termék teljes életciklusát a nyersanyagoktól kezdve az energia- és vízfelhasználáson, a károsanyag-kibocsátáson, a hulladékkezelésen, az igazolt rostanyag-tartalmon és a vegyianyag-felhasználáson át a termék újra feldolgozhatóságáig. A Nordic Ecolabel megfelel az EU Ecolabel-nek, amely egyre inkább felváltja azt.

Blue Angel (German Ecolabel) (Kék Angyal, Német öko-címke)

Európa legrégibb öko-címkéje 80 termék- és szolgáltatási kategóriát fog át. Ezek négy területhez tartoznak: egészség, éghajlat, víz és erőforrások. A logót a Német Szövetségi Környezeti Ügynökség és három további szervezet támogatja, ítéli oda és monitorozza. A papírok kategóriájában a Blue Angel-t kizárólag újrahasznosított papírnak ítélik oda. A használt papír  (fogyasztótól már kikerült papír) esetében a fehérítő és a kémiai adalékanyagok minőségét specifikusan mérik fel. Meg kell felelnie az archiválhatósági és másolásképességi tesztszabványoknak is annak biztosítása érdekében, hogy alkalmas legyen a mindennapi gyakorlati felhasználásra.

ECF (Elemental Chlorine-Free) (Elemi klórtól mentes)

Az ECF-eljárásban a rostok fehérítését elemi klór helyett főleg klór-dioxiddal végzik. Az ECF-papírról így elmondhatjuk, hogy alacsony a klórtartalma. Ez az eljárás elejét veszi a mérgező dioxinok kibocsátásának. Napjainkban már nem jelölik meg az ECF-papírt, mivel mostanra ez az eljárás vált szabványossá Európában. A modern gyártási eljárások alkalmazása azt jelenti, hogy az ECF-eljárás környezeti hatása alig különbözik a TCF-fehérítésétől. Így az ECF-et „az elérhető legjobb technológiaként” ismerik el az EU-ban.

TCF (Totally Chlorine-Free) (Teljesen klórmentes)

A TCF-eljárásban a rostok fehérítését klór vagy klórvegyületek nélkül végzik, például oxigénvegyületeket használnak fehérítőszerként. A modern gyártási eljárások alkalmazása azt eredményezték, hogy a környezetet érő hatások a mérhetőségi szint alá estek. A TCF-papírról így elmondható, hogy klórmentes. Lényeges, hogy a TCF-fehérítéssel nem érhető el olyan fokú fehérség, mint az ECF-eljárással, és a nyersanyag-hasznosítás is kisebb arányú. A világon a TCF aránya mintegy 5%.

PCF (Processed Chlorine-Free) (Klórmentes feldolgozás)

A PCF azt jelenti, hogy az újra feldolgozott rostokat klór vagy klórvegyületek alkalmazása nélkül fehérítik, például oxigénvegyületeket használnak fehérítőszerként. A PCF és a TCF technikailag ugyanazt jelenti. Azonban az újra feldolgozott rostok nem minősíthetők TCF-nek, mert az eredeti fehérítési eljárásukat nem lehet megállapítani.

OBA (Optical Brightening Agent) (Optikai fehérítőszer)

Csak néhány grafikai papír nem tartalmaz olyan optikai fehérítőszert (optikai fehérítő adalékanyagot), amely az emberi szem számára nem látható UV-fényt látható fénnyé alakítja át. Az OBA nélküli papír felülete kevésbé látszik fehérnek és jól olvasható.

ISO 14001

Az ISO 14001 szabvány részletezi a rendszeresített környezetkezelési rendszer világszerte elfogadott követelményeit. Külön figyelmet kap minden meghatározott környezeti cél folyamatos fejlesztése. A monitorozást és a tanúsítást akkreditált ellenőrző szervezetek végzik. A Papyrus mindegyik szerződött beszállítója rendelkezik ezen szabványnak megfelelő tanúsítvánnyal.

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) (Öko-felügyeleti és auditálási rendszer)

Az EMAS-t az Európai Unió hozta létre, segítséget nyújt a cégeknek abban, hogy egyéni felelősséget vállalhassanak a környezetvédelmi szerepvállalásuk folyamatos javításáért. Az EMAS által elismert vállalatok általában rendelkeznek 14001 tanúsítvánnyal is. A két rendszer sokban megegyezik, bár az EMAS egyes területeken magasabb követelményeket támaszt. Az éves jelentést nyilvánosságra kell hozni. A monitorozást és a tanúsítást akkreditált ellenőrző szervezetek végzik.

ISO 9706 Permanent paper (Tartós papír)

A 9706-es szabvány rögzíti a legtartósabb papírokkal szembeni követelményeket (például szakítószilárdság, pH-érték és oxidációval szembeni ellenállás). Az ebben a szabványban rögzített szigorú követelményeknek csak a farostokat nem tartalmazó, illetve bizonyos esetekben az újrahasznosított papír felel meg. Megfelelő körülmények között tárolva a 9706-os szabványnak eleget tevő papírnak gyakorlatilag végtelen az élettartama, így archiválásra alkalmas.

ISO 6738 Ageing resistance (Öregedés-ellenálló)

A német 6738-es szabvány rögzíti a tartós és a nagyon tartós papírok iránti követelményeket. Az öregedéssel szembeni ellenállást fokozatokra osztják a tartósság mértéke szerint:
•   6 – 40.osztály: legalább 50 év
• 24 – 70.osztály: legalább 100 év
• 12 – 80.osztály: 100-nál több év
• 24 – 85.osztály: Ez olyan papír, amely megfelel a legszigorúbb tartóssági szabványoknak. Az ebbe a kategóriába tartozó papír „öregedéssel szemben ellenállónak” nevezhető, és archiválásra alkalmas. Fontos, hogy az újrahasznosított papír megfelel ennek a szabványnak.

Recycled Paper (Újrahasznosított papír)

Az igazi újrahasznosított papír összegyűjtött papíranyagokból készül. Megkülönböztetünk fogyasztói használatból kikerült (vagyis háztartásokból összegyűjtött, általában rosszabb minőségű) és gyártásból kikerült (például nyomdai hulladékanyag, általában jobb minőségű) anyagot. Az újrahasznosított papír ideális adalékanyag a teljesen új papírrostokhoz. Minden újabb felhasználás meghosszabbítja az eredeti rost élettartamát, és javítja az öko-egyensúlyt (kevesebb víz és energia felhasználása, kevesebb lerakott szemét). Ám az újrahasznosításnak korlátai vannak, mert a feldolgozási eljárás csökkenti a rostok hosszúságát, és rontja azokat a tulajdonságait, amelyek fontosak a papírgyártásban. Újrahasznosított papír gyártása nem lehetséges új rostok folyamatos hozzáadása nélkül. 

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.