Papurys legal banner

Adatvédelmi tájékoztató

Érvényes: 2018.05.22

A PAPYRUS nagyra értékeli érdeklődését ajánlataink és cégünk iránt. Annak érdekében, hogy eleget tegyünk Önnel szembeni kötelezettségeinknek, és hogy releváns információkat szolgáltassunk Önnek, személyes adatok gyűjtésére lesz szükség. Ez az adatvédelmi tájékoztató meghatározza, hogy milyen adatokat gyűjt a PAPYRUS, hogyan dolgozzuk fel ezeket az adatokat és milyen jogai vannak Önnek ezekkel az adatokkal kapcsolatban. Az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásával Ön teljes mértékben megérti az ilyen Személyes adatok gyűjtését, feldolgozását és átadását a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározottak alapján.

1. Személyes adatgyűjtés

A PAPYRUS az Ön által megadott személyes adatokat gyűjti. Ide tartozhat név, cégnév, e-mail cím, telefonszám, postacím és / vagy más adatok, amelyeket Ön megadott, vagy olyan adatok, amelyek egyébként szükségesek ahhoz, hogy teljesítsük az Ön felé fennálló kötelezettségeinket.

A PAPYRUS-szal való kapcsolatfelvétel során megadott információk:

Ön személyes adatait átadhatja a PAPYRUS számára a weboldal felhasználói fiók létrehozásakor; vásárlások során; telefonon, webes űrlapon vagy e-mailen keresztül, amikor kapcsolatba lép velünk, üzletkötőnk látogatása során stb.

Weboldalak látogatásakor:

Annak érdekében, hogy releváns felhasználói élményt biztosítsunk weboldalaink látogatása során, bizonyos adatokat gyűjthetünk a látogatásról. Ez magában foglalhatja, hogy mely hivatkozásokra kattint, milyen termékoldalakat látogat, vagy milyen tartalmú bevásárló sablonokat hoz létre és / vagy milyen termékek ad hozzá bevásárlókosarához.

E-mail marketing szolgáltatásaink használata során:

A promóciós kampányok és a hirdetések hatékonyságának meghatározásához adatokat gyűjthetünk marketing e-mailjeink használatáról. Ez magában foglalja azokat az adatokat, hogy egy e-mailt kinyitnak-e, mely hivatkozásokra kattintanak, és milyen információk keltik fel érdeklődését.

2. A személyes adatok feldolgozásának célja és az ilyen feldolgozás jogalapja

Személyes adatait a PAPYRUS az alábbi célok érdekében dolgozza fel:

• az Ön felé fennálló kötelezettségeink teljesítése érdekében  feldolgozzuk termék- és szolgáltatás rendeléseinek adatait

• a kapcsolattartási adatok és a webhely felhasználói fiókjának adminisztrálása

• ügyfélszolgálati ügyek kezelése, beleértve a technikai támogatást

• statisztikai adatok gyűjtése szolgáltatásaink értékelésére és javítására

• jogi kötelezettségek, bírósági és hatósági döntések teljesítése

• a visszaélések, csalások és egyéb jogellenes tevékenységek azonosítása és megelőzése

A PAPYRUS felhasználhatja az Ön által megadott személyes adatokat marketing tevékenység végzéséhez. Annak érdekében, hogy marketingtevékenységünkben releváns tartalmat biztosítsunk az Ön részére, olyan adatokat használhatunk, mint például: ügyfélszegmens, korábbi vásárlások, weboldalaink látogatása, e-marketing szolgáltatásaink felhasználása, megosztott preferenciák és múltbeli marketing tevékenységekben való részvétel.

Az Ön személyes adatait a fent felsoroltak szerint olyan marketing tevékenységek végzésére is felhasználhatjuk, amelyek magukban foglalják a következők egy részét vagy mindegyikét:

• célzott marketing anyagok továbbítása postán és / vagy e-mailen keresztül hírekkel, promóciókkal, rendezvényekkel és versenyekkel kapcsolatban

• weboldal látogatásának alap profilozása során szerzett adatok felhasználása az oldal tartalmának hatékonyabb használata érdekében

• az Ön érdeklődésére számot tartó információk biztosítása, mikor kapcsolatba lép üzletkötőnkkel

A fenti személyes adatok feldolgozása a PAPYRUS azon jogos érdekén alapul, hogy partnereivel és potenciális ügyfeleivel hatékonyabban tudjon együttműködni.

A PAPYRUS csak az Ön érdeklődési körébe tartozó témában küld postai és / vagy e-mailes célzott marketing információkat, illetve ha feliratkozott bizonyos szolgáltatásokra. Bármikor kapcsolatba léphet a PAPYRUS-szal, hogy frissítse a beállításait, vagy megváltoztathatja azokat a weboldalunkon elérhető profiljának módosításával.

3. Az Ön jogai

Az alábbiakban összefoglaljuk az európai adatvédelmi jogszabályok által biztosított jogait. Ezeknek a jogoknak a gyakorlása ingyenes, és Ön élhet ezekkel a jogokkal írásbeli kérelem benyújtásával. Ne habozzon kapcsolatba lépni velünk, ha bármilyen kérdése lenne a jogaival kapcsolatban (lásd az Adatvédelmi tájékoztató végén található elérhetőségi adatokat).

Felhívjuk a figyelmét, hogy a PAPYRUS minden esetben megvizsgálja a kérést, hogy jogot gyakoroljon annak megállapítására, hogy a kérelem érvényes-e. Az alább felsorolt ​​jogok nem teljesek, és kivételeket lehet alkalmazni.

Az alábbiakban felsorolt ​​jogok mellett Ön mindig jogosult panaszt tenni a felügyelő hatósághoz a PAPYRUS személyes adatfeldolgozásával kapcsolatban.

Hozzáférési jog. Kérésre jogosult a PAPYRUS által tárolt és feldolgozott személyes adatainak másolatát megkapni, valamint az adatok feldolgozásával kapcsolatos kiegészítő információkat is kérhet.

Jog a kijavításhoz. Önnek joga van személyes adatait javítani és / vagy pontosítani, ha pontatlanok és / vagy hiányosak.

Törléshez való jog. Önnek joga van kérni, hogy a PAPYRUS indokolatlan késedelem nélkül törölje személyes adatait a következő körülmények fennállása esetén:

• a személyes adatok többé már nem szükségesek abból a célból, ami miatt gyűjtésre vagy feldolgozásra kerültek

• Ön visszavonja a hozzájárulását egy feldolgozási tevékenységhez, és nincs más jogalapja a feldolgozásnak;

• érvényes kifogást emel személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban

• a személyes adatokat jogellenesen dolgozták fel; vagy

• a személyes adatokat törölni kell a jogi kötelezettség betartása érdekében.

A feldolgozás korlátozásának joga. Önnek joga van a személyes adatok feldolgozásának korlátozását kérni a következő esetekben:

• a személyes adatok pontossága ellenőrzés alatt van;

• a feldolgozás jogellenes, vagy a feldolgozás az eredeti célból már nem szükséges, de Ön a személyes adatok törlését nem kérte, hanem a feldolgozás korlátozás kéri

• A PAPYRUS-nak már nincs szüksége a személyes adatokra, de Önnek szüksége van a személyes adatokra jogos követelések megteremtése, gyakorlása vagy védelme érdekében; vagy

• ellenezte a személyes adatok feldolgozását, és az ellenvetés ellenőrzése folyamatban van.

Adatátviteli jog. Bizonyos körülmények között Önnek joga van a PAPYRUS-nak átadott személyi adatok megszerzéséhez, hogy továbbadhassa azokat egy másik szolgáltatónak, ha a személyes adatok feldolgozása az Ön beleegyezésén vagy szerződés teljesítésén alapul.

Általános tiltakozási jog. Önnek általános joga van arra, hogy bármikor kifogásolja személyes adatainak feldolgozását, amely a PAPYRUS jogos érdekeire épül. Ha tiltakozik, akkor be kell bizonyítanunk, hogy az ilyen feldolgozásra jogos indokaink vannak, vagy hogy a személyes adatokra a jogi igények megteremtése, gyakorlása vagy védelme érdekében van szükségünk.

Jog a közvetlen marketing ellen tiltakozni. Önnek jogában áll bármikor kifogásolni személyes adatainak feldolgozását közvetlen marketing célokra. Ha ezt megteszi, a PAPYRUS többé nem kezelheti személyes adatait ilyen célokra.

4. Személyes adatok továbbítása

A PAPYRUS átadhatja az összegyűjtött személyes adatokat azoknak az embereknek vagy vállalatoknak, akikkel a PAPYRUS-nak szerződése van belső folyamatok elvégzésére, amely az adatok EU-n kívüli országba történő áthelyezését is jelenthetik. Továbbá, a PAPYRUS átruházhatja Személyes Adatait harmadik személyekre, ha az ilyen átruházásokat törvény vagy bírósági végzés kötelezi. A fentiek kivételével a PAPYRUS nem továbbítja személyes adatait harmadik félnek.

5. Személyes adatok megőrzése

A PAPYRUS a személyes adatokat mindaddig tárolja, amíg az adatok manuálisan törlésre kerülnek vagy automatikusan törlődnek 36 hónapos inaktivitás után, kivéve, ha a jogi kötelezettségek mást írnak elő.

Személyes adatok törlése esetén a PAPYRUS egyes adatokat névtelenül, statisztikai célokra felhasználhat.

6. Biztonság

Míg a PAPYRUS nem tudja garantálni, hogy jogosulatlan hozzáférés soha nem fog bekövetkezni, de nagy gondot fordít a személyes adatok biztonságának megőrzésére és az illetéktelen hozzáférés megakadályozására a megfelelő technológia és belső eljárások alkalmazásával.

7. Kapcsolatfelvételi adatok

Ha több információt szeretne kapni a PAPYRUS-tól a Személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban, lépjen kapcsolatba Adatfeldolgozási kapcsolattartónkkal, tekintse meg az Adatfeldolgozási kapcsolatok hivatkozását.