Minőségi és környezeti politikánk

Minőségi politikánk

A Papyrus Hungária Zrt elkötelezett a minőségi termékek és minőségi szolgáltatások mellett.

Termékválasztékunkat tekintve a legismertebb európai papír, csomagolóanyag és higiéniai termék gyártókkal dolgozunk együtt, beszállítóinkat nagy gonddal, a termék és szolgáltatási minőséget szem előtt tartva választjuk ki. Nagy hangsúlyt fektetünk a szállítók kiválasztásánál a minőségirányítási és környezetvédelmi tanúsítások meglétére.

A jó minőségű termékeken túl nagy gondot fordítunk folyamataink magas minőségére, hogy a partnereinknek tett ígéreteinket maradéktalanul betarthassuk. Mindennapi tevékenységünket az SAP vállalatirányítási rendszer támogatásával végezzük, folyamatainkat ez a rendszer és a hozzá kapcsolódó külső rendszerek pl CRM segítik. Folyamatainkat a vevői és a belső igények, valamint a piaci környezet és a törvényi előírások változásának megfelelően folyamatosan felülvizsgáljuk és optimalizáljuk. Ezekhez az igényekhez alakítjuk fizikai és az SAP folyamatainkat is.

Alvállalkozóink kiválasztásánál is fontos szempont, hogy a szolgáltatásaik minősége megfeleljen a Papyrus által képviselt magas elvárásoknak, ezért együttműködésünket ezt szem előtt tartva alakítjuk, folyamataink fejlesztését alvállalkozóinkkal együtt végezzük el.  

A minőség iránti elkötelezettségünk a magas minőségű munkakörnyezet és munkafeltételek megteremtésében is megnyilvánul, pontosan követve a munkavédelmi előírásokat.

Termékekkel kapcsolatos minőségi reklamációk esetén a reklamációs folyamat mihamarabbi elindítására, a reklamáció alapos kivizsgálására és időben történő lezárására törekszünk, ennek érdekében szorosan együttműködünk beszállító partnerünkkel a reklamáció okának pontos meghatározásában.

Vevőinkkel hosszú távú kölcsönös tiszteleten alapuló, korrekt üzleti kapcsolatok kialakítására törekszünk és mindent elkövetünk, hogy ezt mindkét fél számára előnyösen, magas szolgáltatási minőséget garantálva tegyük. Folyamatainkat vevőink visszajelzése alapján is fejlesztjük, ennek érdekében rendszeres vevőelégedettség méréseket végzünk csoportszintű felmérés keretében.

A fenti szándékok megvalósítására minőségirányítási rendszert működtetünk az ISO 9001 nemzetközi szabványnak megfelelően, amelyet folyamatosan továbbfejlesztünk.

Környezeti politikánk

A Papyrusnál, papírnagykereskedőként, az ellátási lánc egyik fontos elemeként felelősséget érzünk a környezetvédelem, a fenntarthatóság, az erőforrásokkal való felelős gazdálkodás, a biológiailag és szociálisan fenntartható erdőgazdálkodás iránt, és mindent megteszünk, hogy választékunkban ilyen termékeket tartsunk, ezeknek a használatát népszerűsítsük. Ennek érdekében aktívan együttműködünk olyan szervezetekkel, mint az FSC® (Forest Stewardship Council) illetve a PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification).

 Beszállítóinkkal hosszú távú kapcsolatokra törekszünk, kiválasztásuknál a termékek minőségén és a szolgáltatásuk színvonalán túl fontos szempont, hogy különböző az iparágban ismert és elismert tanúsításokkal rendelkezzenek és folyamatos erőfeszítéseket tegyenek a környezetet egyre kevésbé terhelő gyártási eljárások és eszközök, berendezések alkalmazására, a CO2 kibocsátás csökkentésére, felelősen bánjanak az erőforrásokkal,  és minőség- és környezetirányítási tanúsításokkal rendelkezzenek. Nem bocsátkozunk alkalmi beszerzésekbe nem ellenőrzött beszállítókkal és az ismeretlen forrásból származó termékek beszerzésétől is tartózkodunk. Ennek biztosítására jól kiépített belső ellenőrző rendszert működtetünk.

Nagykereskedőként fontos feladatunknak tartjuk, hogy felhívjuk partnereik figyelmét a környezetvédelmi és társadalmi kérdésekre, hogy a fenntartható, a környezetet nem terhelő termékek gyártására, használatára ösztönözzük őket. Ennek érdekében szervezett és nem szervezett formában is törekszünk ezen ismereteink, szaktudásunk megosztására.

Csoport szintű elkötelezettségünk, hogy csökkentsük a C02 lábnyomunkat és ennek érdekében évről-évre megtegyük a szükséges intézkedéseket helyi szinten is, illetve belső folyamatainkat ezzel a törekvéssel összhangban alakítsuk át. Alvállalkozó partnereinkkel együttműködve, együtt gondolkodva alakítjuk át folyamatainkat, tesszük meg a szükséges beruházásokat a környezetet kevésbé terhelő működés kialakítására. Szoros együttműködéseket alakítottunk ki a tevékenységünk során keletkező hulladékok újrahasznosítására.

Munkatársainknak rendszeres képzést tartunk a termékválasztékunkról, kiemelve a környezetvédelmi aspektusokat, így a szervezeten belül is formáljuk az ez irányú gondolkozást és tudatosságot.

Folyamataink digitalizálásával aktívan hozzájárulunk az erőforrásainkkal való felelős gazdálkodáshoz, megelőzzük a pazarlást.

A fenti szándékok megvalósítására környezetirányítási rendszert működtetünk az ISO 14001 nemzetközi szabványnak megfelelően, amelyet folyamatosan továbbfejlesztünk.

ISO 9001 és 14001 tanúsításunk itt letölthető

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.