14. Visszáru és megrendelések visszautasítása

A Megrendelőnek jogában áll téves megrendelés esetén a szállítást követő 3 munkanapon belül az ép és sértetlen csomagolású árukat a Papyrus Hungária Zrt.-nek visszaküldeni. A Papyrus Hungária Zrt.-nek joga van a visszaáru szállítási díjat a Megrendelő részére kiszámlázni, melynek mértéke megállapodás tárgyát képezi.

A visszaküldéshez való jog nem vonatkozik olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Megrendelő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak. (nyomdai standard méretektől eltérő méretek)

A Megrendelőnek online rendelés esetén jogában áll minden indok nélkül elállni a vásárlástól és a megrendelt terméket a kiszállítást követő 15 napon belül ép és sértetlen csomagolásban a Papyrus Hungária Zrt.-nek visszaküldeni.

Amennyiben a Megrendelő elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postai vagy elektronikus úton az alábbi címre:

Papyrus Hungária Zrt.
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11/c
E-mail:info@papyrus.com

A Megrendelő köteles a Papyrus Hungária Zrt. központi raktárának (1239 Budapest, Európa utca 6. BILK "I" épület) címére az árut indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 8 napon belül visszaküldeni. A visszaszállítás költsége minden esetben a Megrendelőt terheli.

Az áru visszaérkezésekor a Papyrus Hungária Zrt annak állapotát haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül megvizsgálja annak érdekében, hogy megállapítsa, hogy az áru állapota, illetve használata nem haladta-e meg a szükséges mértéket. Amennyiben a Papyrus Hungária Zrt. úgy ítéli meg, hogy az áru használata a szükséges mértéket meghaladta, és ezáltal az áru értéke csökkent, úgy a csökkenés mértékéig a Papyrus Hungária Zrt. igényét érvényesíti a Megrendelő felé.

A visszatérítés során a Papyrus Hungária Zrt vállalja, hogy a számlán szereplő minden költséget a logisztikai díj kivételével visszatérit a Megrendelőnek, de jogot formál a megvizsgálás során a termékben felmerülő értékcsökkenésre, amit az eredeti számlaértékből levonhat. Az értékcsökkenés mértékéről minden esetben a visszatérítés előtt a Papyrus Hungária Zrt-nek tájékoztatnia kell a Megrendelőt.

Visszatérítés esetén a Papyrus Hungária Zrt. vállalja, hogy jóváíró számlát állít ki és a Megrendelő által megadott számlaszámra visszautalja a termék teljes vagy csökkentett értékét illetve a logisztikai díj kivételével a számlán felmerülő összes egyéb költséget.