3. e-Shop regisztráció

A Regisztrációra a Weboldal Főoldalán található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor. A Regisztráció menüpont alatt egy valós e-mail cím, név, telefonszám, adószám és egy választott jelszó megadása szükséges. Az adatok megadását követően a Regisztráció létrejön, amiről a megadott e-mail címre visszaigazoló üzenetet küldünk. Megrendelő a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

A Papyrus Hungária Zrt.-t a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Papyrus Hungária Zrt-t nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Megrendelő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Papyrus Hungária Zrt.-nek felróható okból hozzáférhetővé válik. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Fiókom/Profilom menüpontban van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Papyrus Hungária Zrt.-t a regisztrált adatok Megrendelő által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Megrendelő az esetleges regisztrációval kapcsolatos adatváltozásait köteles a Papyrus Hungária Zrt. részére bejelenteni, vagy pedig az adatmódosításokat személyesen elvégezni.

Megrendelő jogosult a regisztrációját bármikor törölni a Papyrus Hungária Zrt. ügyfélszolgálatának küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Papyrus Hungária Zrt. köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. A Megrendelő felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Megrendelő a felelős. Amennyiben a Megrendelő tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Papyrus Hungária Zrt-t.

Megrendelő vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. Megrendelő köteles a személyes, illetve személyéhez kötődő adatait folyamatosan frissíteni és adatváltozás esetén azt a Papyrus Hungária Zrt részére bejelenti, amennyiben az a teljesítéshez vagy egyéb jogos érdek érvényesítéséhez szükséges.