Papereiden hinnankorotuksia 15.10.2021

HINNANKOROTUSILMOITUS  

Tavarantoimittajamme ovat ilmoittaneet meille hinnankorotuksista, jotka johtuvat kuljetus-, raaka-aine- ja valmistuskustannusten noususta. Papyrus pyrkii jatkuvasti minimoimaan asiakkaalle koituvia kustannuksia ja onkin hankintahenkilöstönsä tuella onnistunut leikkaamaan osan ilmoitetuista korotuksista. 

Neuvottelut jatkuvat edelleen, mutta koska emme kuitenkaan pysty kantamaan kaikkia meille tulevia korotuksia, joudumme valitettavasti nostamaan hintoja 15.10.2021 alkaen.

Hinnankorotukset koskevat seuraavia tuoteryhmiä ja tuotteita:

    Päällystetyt painopaperit                    + 7 %
        
    Päällystämättömät painopaperit ja toimistopaperit         + 7 %

    Graafiset kartongit                        + 7 %

    Designpaperit                            + 5 %

    Suurkuvatulostuksen materiaalit                + 4 %

    Tarrat ja synteettiset materiaalit                + 5 %
    
    Kirjekuoret                            + 5 %