Peruskirjepussit

Kirjepussit, valkoinen, matta, harmaalla sisuspainatuksella.