Luotettavuus on tärkein lupauksemme

Luotettavuus on Papyrus-brändin päälupaus. Papyruksen tehtävänä on tuottaa arvoa asiakkailleen järjestämällä tehokkaita ja luotettavia toimitusratkaisuja papereille, käyttötarvikkeille ja pakkausmateriaaleille. Toteutamme tehtäväämme tarjoamalla kiinnostavan tuotevalikoiman, lisäarvoa tuottavia palveluita ja erinomaiset logistiset ratkaisut.

Papyruksen viisi ydinarvoa

Ydinarvot muodostavat sen perustan, jonka mukaan Papyruksen työntekijät tekevät jokapäiväistä työtään. Papyruksen ydinarvot ovat pysyviä alati muuttuvassa maailmassamme. Arvot muodostavat perustan toiminnoille, tavan jolla työntekijät kohtelevat asiakkaita ja toisiaan sekä ne strategiavalinnat, joiden avulla yritys täyttää tehtävänsä. Papyruksen ydinarvot ovat seuraavat:

LUOTETTAVUUS

Luotettavuus on sitä, että pidämme lupauksemme. Asiakas voi luottavaisin mielin tehdä  kauppaa kanssamme.

YSTÄVÄLLISYYS

Ystävällisyys tarkoittaa yksilöiden kunnioittamista, yhteistyöhalukkuutta ja tunnustuksen antamista onnistumisien hetkellä. Ystävällisyyttä on myös se vaikutelma, jonka rakennat positiivisella asenteella, avoimella mielellä sekä hymyllä.

AMMATILLISUUS

Ammatillisuus tarkoittaa sitoutumista jatkuvaan kehitykseen, taloudellisen tuloksen tekemistä, olemista kustannustietoinen sekä suunniteltujen ja päätettyjen asioiden läpiviemistä. Ammatillisuus tarkoittaa myös liiketoiminnallista ajattelua sekä kykyä niin kertaluontoisiin kuin toistuviin liiketoimintoihin.

VASTAANOTTAVAISUUS

Vastaanottavaisuus, kuunteleminen ja omistautuminen tarkoittavat, että me kunnioitamme sitä tosiasiaa, että olemme asiakkaitamme varten. Vastaanottavaisuus tarkoittaa myös kykyä kuunnella, tunnistaa tarpeet ja ehdottaa ratkaisuja.

INNOSTAVUUS

Innostavuus tarkoittaa oman alamme uudistamista, mutta myös kykyä rohkaista asiakkaita ja kollegoita kokeilemaan uusia tapoja ja tekniikoita.