Multicopy Zero – From Zero to Hero!

Süsinikdioksiidi tasaarvestamine on oluline tegur, mis muudab MultiCopy Zero kontoripaberi ainulaadseks ökopaberiks. Keskkonnamõjudele mõtlemine algab kindlasti  enne paberimassi sattumist paberimasinasse.

Paberimassi integreeritud protsess

Tselluloos ja paber valmistatakse samas tehases. Seeläbi saab transpordietapi tootmisahelast ära jätta ning märkimisväärselt energiat kokku hoida.


Energia ülejääkide tõhus kasutamine

Tselluloositehase energiaülejääki kasutatakse paberi valmistamiseks, mistõttu majandab paberitootmine end soojuse osas iseseisvalt.

Kasutades elektrienergia tootmiseks energiaülejääki, võib umbkaudu 40% koguvajadusest toota samas tehases.


Oluline teave MultiCopy Zero kohta

Umbkaudu 95% tootmisele kuluvast energiast tuleb biokütustest ning ülejäänu kliimale neutraalsetest energiaallikatest. Toormaterjali hangitakse tehasest maksimaalselt 100 kilomeetri raadiusest. Tselluloos suunatakse otse paberimasinasse, st puudub vajadus transpordi ja käsitsi käitlemise järele.

Multicopy paberit toodetakse Nymölla tehases, kasutades vaid taastuvaid toormaterjale. See tähendab, et ei kasutata vihma- või mägimetsadest pärit puitu. Enamik toormaterjalist pärineb Lõuna-Rootsi metsades tehtud harvendusraietest ning kohalike saekaatrite puiduhakkest. Enamik puidukiust saadakse tehasest 100 kilomeetri raadiusest, mis aitab minimeerida transpordist tulenevat keskkonnamõju.
•Multicopy Zero on tippkvaliteediga kontoripaber, mis pakub suurepäraseid printimistulemusi nii värviliselt kui ka mustvalgelt.
•CarbonNeutral® – tootmise ja tarnega seotud heited on täielikult kompenseeritud
•Täielikult kloorivaba (TCF), Multicopy paberitel on FSC® märgistus
•Pakend on 100% ümbertöödeldavad

Mida näitab CarbonNeutral® ?

CarbonNeutral® tunnustus kinnitab, et Multicopy Zero on saavutanud süsinikuneutraalsuse vastavalt rahvusvahelisele teaduspõhisele protokollile (CarbonNeutral®Protocol), mis tõestab kompensatsiooni usaldusväärsust ja meie süsinikuneutraalsuse taotluse arvutusi.

CarbonNeutral® - jätkusuutlikkuse kvaliteedimärk.

Mis on CarbonNeutral®  ehk süsinikneutraalsus?

Süsinikneutraalsus tähendab, et tootega seotud kasvuhoonegaaside netoheitkogus on null. Tänapäeval on enamik teadlasi nõus, et kliimasoojenemist põhjustab peamiselt inimtegevus, mis suurendab kasvuhoonegaaside hulka atmosfääris. Üks selline gaas on süsihappegaas (CO2). Kliima soojenemisega kaasnevate võimalike õnnetuste, nt üleujutuste, põua, biotoopide kadumise ja ikalduse vältimiseks rakendavad ettevõtjad aina enam kliimamuutuste vähendamise võimalusi. Seetõttu on töötatud välja süsinikneutraalne kvaliteetpaber Multicopy Zero.

Valides Multicopy Zero oled andnud olulise panuse parema keskkonna jaoks!

Multicopy Zero

Multicopy Zero

Multicopy Zero on esmaklassiline null-süsinikjalajäljega koopiapaber. Väga hea paber kontoritesse - olles välimuselt esinduslik ja sisult keskkonda väärtustav. Soovitame Multicopy Zero't kõigile nii kodu- kui kontoritarbijatele.