Ökomärgiste määraja

Ökomärgis mis see on?
Ökomärgis on tähis ehk keskkonnamärgis, mis kinnitab toote või teenuse keskkonnahoidlikkust.

Ökomärgise saamiseks peab toode või teenus vastama teatud kokku lepitud (tavaliselt ka kontrollitud) kriteeriumidele, mis kokkuvõttes oma olelusringi jooksul on keskkonnale vähem kahjulik kui sama otstarbega märgiseta toode või teenus.
Ökomärgiseid väljastab sõltumatu osapool. Enamasti on ökomärgised kas regionaalseid nt Euroopa Ühenduse Lilleke, Põhjamaade Luigemärgis, või mingi riigiga seotud näiteks Saksamaa Sinine Ingel. 2009. aasta seisuga Eestil veel oma riiklikku ökomärgist polnud, küll on aga Eestis kasutatud mahepõllu-majandusest pärinevate toodete puhul mahemärki, samuti väljastab Eesti Roheline Liikumine  "Loodussõbraliku toote" märki, näitamaks toote loodushoidlikkust.