Paberite formaadid

Erinevate formaatide Pdf fail asub: siin

Standardformaadid vastavalt standardile SIS 014711 1.4.68

Seeriaformaadid moodustavad tervikliku süsteemi, kus A-seeria on baasseeria ning B-, C-, D-, E-, F- ja G-seeria on A-seeria abiseeriad. A-, B- ja C-seeriad on kinnitatud ISO soovitustes, seetõttu nimetatakse neid koos ISO-formaatideks. D- ja F-seeriad pole seni praktikas kasutust leidnud.

A-seeria baasformaat A0=1m2. Selle pindala ja lehe mõõtude suhte 1:√2 põhjal saadakse leht mõõtudega 841x1189 mm.

Muud baasformaadid on välja arvutatud A-seeria põhjal. Vastavad seeriad saadakse poolituspõhimõtte rakendamise teel. See tähendab, et seeria kahe üksteisele järgneva formaadi puhul saadakse väiksem formaat suurema poolitamise teel paralleelselt selle lühema servaga.


Formaatide mõõdud 
 
Lühem x pikem serv, mm

 

 A-formaat 

E-formaat

C-formaat

G-formaat

B-formaat

kordaja

0

 841x1189

 879x1241

 917x1297

 958x1354

 1000x1414

1

1

 594x841

 620x879

 648x917

 677x958

 707x1000

2

2

 420x594

 440x620

 458x648

 479x677

 500x707

4

3

 297x420

 310x440

 324x458

 338x479

 353x500

8

4

 210x297

 220x310

 229x324

 239x338

 250x353

16

5

 148x210

 155x220

 162x229

 169x239

 176x250

32

6

 105x148

 110x155

 114x162

 119x169

 125x176

64

7

 74x105

 78x110

 81x114

 84x119

 88x125

128

8

 52x74

 55x78

 57x81

 59x84

 62x88

256

9

 37x52

 39x55

 40x57

 42x59

 44x62

512

10

 26x37

 27x39

 28x40

 29x42

 31x44

1024

11

 18x26

 19x27

 20x28

 21x29

 22x31

2048

12

 13x18

 13x19

 14x20

 14x21

 15x22

4096