Paberi omadused

Grammkaal - paberilehe raskus grammides ühe ruutmeetri kohta (SCAN P 6:75)
Grammkaal näitb kui palju kaalub 1 ruutmeetrine paberipoogen. Grammkaalu leidmiseks kaalutakse katselehte mõõtudega vähemalt 250 x 300 mm konditsioneeritud tingimustes (suhteline õhuniiskus 50%, temperatuur 23°C) analüüsikaalu abil. Tulemus antakse mõõtühikuna g/m2- ehk selle paberi üks ruutmeeter kaalub x-grammi.  Inglise keelne mõõtühiku lühend on gsm (ehk grams per squere meter). Nt tava koopiapaberid on üldiselt 80 g/m2. Igapäevases kõnepruugis küsitakse vahel ka:"Sooviksin kasutada 80 grammist paberit." Pane tähele - pinnakaal ja paberi lehe tugevus ei ole otseses seoses - sama grammkaaluga, kuid erinevatest paberisortidest paberilehed võivad olla erineva tugevusega.

Paksus   - paberilehe paksus mikronites (SCAN P 7:75)
Paberi lehe paksust mõõdetakse mikronites. Laboratoorne mõõtmine toimub 100 kPa staatilise rõhu all 200 mm2 suurusel pinnal. Mõõdetakse 1 μm (mikron ehk 1/1000 millimeetrit) täpsusega (vähemalt 20 mõõtmist) ja paksus antakse 1 μm täpsusega. Näiteks 200 μm = 0,2 mm.

Mahulisus (Bulk)(SCAN P 7:75)
Mahulisus on grammkaalu ja paksuse jagatis. Bulk 1,0 tähendab seda, et 1000 kg seda paberit mahub 1 kuupmeetrisse. Mida suurem on bulk väärtus, seda mahulisema paberiga on tegemist. nt bulk 1,3 siis tähendaks et 1 tonn on 1,3 kuupmeetrit. Kaetud paberid on alati vähem mahulised kui katmata paberid. Põhjus on selles, et pabereid kaetakse kivimiga ja see on ju tihedam materjal kui puit. Sületäis kive on ju palju raskem kui sületäis halge. Bulk varieerub  orienteeruvalt järgmiselt:

bulk 1,3 katmata MultiOffset

bulk 1,0 kaetud G-Print matt

bulk 0,9  kaetud MultiArt silk

bulk 0,8 kaetud MultiArt gloss

Piltlikult öeldes tuleb katmata paberist tehtud raamat poole paksem kui gloss paberist tehtud.

                 Pinnakaal g/m2 x 1000           

Tihedus kg/m3= _________________    

                  paksus μm-des

CIE-valgesus (SCAN-norm puudub)
Mõõdetakse spektrofotomeetri abil, kusjuures katseobjektil peegelduv valgus jaotatakse eri lainepikkusvahemikesse (eri värvid) ja arvutatakse seejärel valgesuseks ümber vastavalt CIE võrrandile. Arvatakse, et selle võrrandi järgi tehtud arvutus vastab kõige paremini inimsilma valgesuse tajumisele. 
Kõrge väärtus tähendab kõrget valgesust.

ISO-heledus (Whiteness)(SCAN P 3:75)
ISO-heledus on paberi peegeldusvõime mõõdetuna efektiivsel lainepikkusel 457 nm (sinine) ja volframlambi abil. Seda väljendatakse absoluutse heleduse protsentides (absoluutne heledus on täiuslikult peegeldava difuusori heledus). Kõrge väärtus iseloomustab kõrget heledust. Kui mõõtmiseks kasutatakse ksenoonlampi, saadakse optilisi valgendeid sisaldava paberi puhul kõrgem heleduse väärtus kui SCAN P 3:75 järgi.

Läbipaistvus (Opacity)(SCAN P 8:75)
Läbipaistvus näitab paberilehe võimet visuaalselt varjata musta trükki selle all oleval paberil. Mõõdetakse üksiklehe (mustal taustal) peegeldusvõime ja paksu paberivirna peegeldusvõime suhtena efektiivsel lainepikkusel 557 nm (roheline). Madal väärtus tähendab, et paber on läbipaistev.

Pinnasiledus (Bendtsen'ites)(SCAN P 21:67)
Näitab õhu kadu (ml/min) mõõtepea terasserva ja paberi vahel, kui mõõterõhk on 0,1 MPa ja õhurõhk 1,47 kPa (vähemalt 10 mõõtmist). Kõrge väärtus iseloomustab karedat pinda, madal siledat.

Meetodit kasutatakse katmata paberite puhul.

Pinnasiledus Parker Print Surf'i järgi (PPS) (Roughness)(SCAN-norm puudub)
Näitab õhu kadu mõõteplaadi terasserva ja paberipinna vahel. Tulemus antakse μm-des. Kõrge väärtus iseloomustab karedat pinda, madal siledat.
Meetodit kasutatakse kaetud paberite puhul.

Pinna pH (SCAN-norm puudub)
Katsepinnale tilgutatakse 0,1 ml destilleeritud vett. Katsetilga pH mõõdetakse sileda membraaniga klaaselektroodi abil pärast 2-minutilist reaktsiooniaega.

Läige (Gloss)(SCAN-norm puudub)
Läiget mõõdetakse 75° peegeldusnurga all. Eri tehastes kasutatakse eri meetodeid.

Tõmbetugevus (SCAN P 16:76)
Tõmbetugevus on maksimaalne tõmbejõud laiuse ühiku kohta, mida katseobjekt suudab katkemata taluda. Katsetingimused on täpselt määratletud. Tõmbetugevus antakse ühikutes kN/m.

                           Tõmbetugevus

Tõmbeindeks =   ____________

                           Pinnakaal

 Tõmbeindeks antakse ühikutes Nm/kg.

Jäikuse mõõtmine Taberi järgi(TAPPI T-489)
Katseobjektil pindalaga 38x70 mm mõõdetakse jõud, mida on vaja paberi 15° nurga alla painutamiseks. Mõõdetakse nii piki kui ka risti kiu suunda. Väärtus antakse ühikutes gcm. Kõrge väärtus iseloomustab suurt jäikust.

Jäikuse mõõtmine Lorentzeni ja Wettre järgi(SCAN P 29:69)
Näitab jõudu, mida on vaja 38 mm laiuse riba painutamiseks 15° nurga alla. Mõõdetakse nii piki kui ka risti kiu suunda. Kõrge väärtus iseloomustab kõrget jäikust. Väärtus antakse ühikutes mN.