Missioon ja põhiväärtused

Missioon
Papyruse missioon on luua lisaväärtusi klientidele ja tarnijatele.
 
Visioon
Olla parim kliendile orienteeritud ettevõte. Pakume laia sortimenti, lisaväärtusega teenuseid ja kõrgekvaliteedilisi logistilisi lahendusi.

Põhiväärtused:

Usaldusväärne
Tõestame oma usaldusväärsust täites oma lubadusi.
 
Sõbralik
Austame igat isikut eraldi. Soodustame koostööd ning tunnustame õnnestumisi. Positiivne ja avatud suhtlemisviis.
 
Asjatundlik 
Pühendume äri õnnestumisele ja teame, et edu aluseks on tiba õnne ja suur hulk ametialased oskuseid ning teadmisi. 
 
Osavõtlik
Kliendiprobleemi mõistmine loob võimaluse leida häid ja väga häid lahendusi. Oskame kuulata, mõista ja kiiresti vastata.
 
Inspireeriv
Oleme uuenduslik ja ei karda muutuda ning kasutusele võtta uusi lähenemisi ja lahendusi. 
 
Loome oma tööga lisaväärtusi!