Reklamationsbehandling

Det kan ske, at der forekommer fejl i det leverede papir. Men heldigvis er papirmaskinerne i dag så avancerede, at der kun er få afvigelser i produktionen. Derfor er det sjældent, at der fremsendes papir med fejl. Sker det alligevel, gælder det om at sikre en hurtig og effektiv løsning af problemet.

For at løse en reklamation på bedste måde, har vi her opstillet nogle punkter, der kan forkorte behandlingstiden.

Download reklamationsskemaet, som svarer til oplysningerne nedenfor.

Kontakt Papyrus omgående
Ved åbenbare papirfejl kan reklamationen afgøres med det samme. I tvivlstilfælde er det nødvendigt at papirproducenten er med til at afgøre årsagen til problemet. Stop straks produktionen. Vent med videre trykning til vi har drøftet situationen.

Kontroller papiret allerede ved varemodtagelsen
Opdag eventuelle problemer så tidligt som muligt, allerhelst inden trykstart. Kontroller at leverancen svarer til følgesedlen. Hvis papiret er skadet, skal dette noteres på fragtbrevet og attesteres af chaufføren. Kontakt os for levering af nyt papir.

Konditioner papiret
Kontroller lagerplads, temperatur og fugtighed. Lad papiret forblive indpakket ved lagring med f.eks. indpakningspapir, pallehætte etc.

Kør en test 
Gem ”bevismateriale”. Ca. 10 ark af både trykt og utrykt papir. Smidt intet væk – vi vil muligvis ønske at få papiret retur. Hvis det står i vejen, så lad os afhente det.

Gem etiketten
Uanset om det er hele paller eller rispakker, så gem etiketten med artikel- og referencenummer. 

Specielle fejl f.eks. løs overflade
Tag tapeprøver fra gummiduge og trykplader. Sæt tapeprøven på en klar vinyl. Her vil det vise sig, hvad årsagen til problemet er.

Knusere
Gem de ødelagte gummiduge samt trykarkene før og efter knuseren. Noter årsagen til knuseren.

Klik her og download en pdf om hvad årsagen til en knuser er, hvad der sker og hvordan problemet forebygges.

For ydereligere information kontakt os:

Grafisk Salgssupport
Tlf.: 7027 1868
grafisk.dk@papyrus.com


Før en evt. erstatning kan finde sted, skal vi modtage indkøbsordre- eller fabrikationsnumre (kan aflæses på pallesedlen). Intet materiale må bortskaffes før reklamationen er færdigbehandlet.

Download reklamationsskemaet, som svarer til oplysningerne nedenfor.

 

Årsag/Dokumentation

Palle-
seddel

10 ark
m/tryk

10 ark
u/tryk

Foto

Vand-
prøver

Maskin-
info

Temperatur
og fugt (RH)

Farve-rækkefølge

Sign.
fragtbrev
m/ankomsttid

Sign.
fragtbrev
m/antal paller

Striber og ridser

  x

  x

  x

 

 

 

 

 

   
Dårlig stabling

  x

 

 

  x

 

 

       

Skærestøv1

  x

  x

  x

 

 

 

 

 

 

 
Bøjede hjørner

  x

 

  x

  x

           
Fremmedlegemer i papiret1

  x

  x

  x

             

Kantbølger eller- spænd

  x

 

  x

  x

 

 

  x

     
Mottling - "uroligt" tryk

  x

  x

  x

 

 

 

 

  x

   
Tørring - gnidefasthed

  x

  x

  x

 

  x

  x

  x

  x

   
Delamination

  x

  x

  x

             
Køreegenskaber

  x

  x

  x

 

 

  x

  x

     
For sen levering2

  x

 

 

 

 

 

 

 

  x

 
Transportskader3

  x

 

 

  x

 

 

 

 

 

  x

 

Tapeaftræk monteret på en folie, plastlomme el.lign. 
 Ankomsttidspunktet SKAL anføres fragtbrev og signeres af chaufføren. 
3 Anmærkning SKAL anføres fragtbrev og signeres af chaufføren.

Nyheder fra Papyrus

Vis alle nyheder

 
 

Papyrus Competence Center

Bestil A4-prøver og helark