Miljø

Papyrus er FSC®- og PEFC-certificeret og forhandler en lang række produkter, der opfylder kravene til forskellige miljøstandarder som f.eks. FSC®, PEFC, Svanemærket og EU Blomsten samt ledelsescertificeringerne EMAS og ISO 14001.

            PEFC/04-31-0740

Klik for at downloade:

 

Hvad er FSC®?
FSC® står for Forest Stewardship Council og er en international non-profit mærkningsordning.

FSC®-mærket er en garanti for, at du kan købe træ og papir med god samvittighed. I en FSC®-skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC® en garanti for, at dyr og planteliv bliver beskyttet og at de mennesker der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn.

Hvad er PEFC?
PEFC står for Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes og er en paraplyorganisation for nationale certificeringsordninger for bæredygtig skovdrift.

Formålet med PEFC er at kunne dokumentere og fremme en bæredygtig drift af skovene samt at sikre, at det er muligt at følge det certificerede træ gennem hele forarbejdningskæden.


Links til info om miljømærker og -logolicenser:

www.ecolabel.dk

www.fsc.dk

www.pefc.dk

 Papyrus' miljøpolitik
Det er Papyrus' politik gennem stadige forbedringer at minimere og forebygge negative miljøpåvirkninger fra de produkter som købes og sælges samt fra emballage, transport og virksomheden i øvrigt.

 

Vi tilstræber at ligge over de miljøkrav som love og forordninger tilskriver. Det betyder at vi:

- gør miljøarbejdet til en del af virksomhedens planlægning ved på ledelsesniveau at fastsætte regler og rutiner for hvordan miljøarbejdet skal organiseres og udføres
- informerer og engagerer personalet i miljøspørgsmål
- stiller krav til leverandører om, at produkter og tjenester som leveres er miljømæssigt acceptable
- prioriterer leverandører der lever op til vores miljøpolitik og som tilbyder miljømærkede produkter
- tilstræber det bedste miljøvalg på vores produkter og markedsfører de miljøtilpassede produkter, som markedet ønsker
- arbejder for genanvendelse af materialer og emballager
- tilstræber at minimere vores energiforbrug

Nyheder fra Papyrus

Vis alle nyheder

 
 

Papyrus Competence Center

Bestil A4-prøver og helark