Drytac® SpotOn

Drytac Spot On monomerisk er en aftagelig folie. Den aftagelige lim er coated på folien som små prikker. Dette sikrer hurtig montage og let aftagelighed. Folien er korttidsholdbar på udendørs, plane flader. Folien er aftagelig i op til 12 måneder fra montering.

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.