Papurys legal banner

Podmínky užití

Platné od 22.5.2018

Společnost Papyrus oceňuje Váš zájem o naše produkty a naši společnost a vítá Vaši návštěvu naší webové stránky. Tato webová stránka, s jejími podstránkami (společně „WEBOVÁ STRÁNKA“) jsou zveřejňovány a upravovány společností OptiGroup AB, Papyrus AB, Procurator AB a/nebo jakoukoliv přidruženou nebo dceřinou společností (společně PAPYRUS).

Přístupem na tuto webovou stránku společnosti Papyrus a jejím používáním souhlasíte s následujícími podmínkami užití:

1.

Oznámení o ochraně soukromí

2.

přihlášení k odběru

3.

Pravidla používání identifikačních souborů cookies

4.

autorská práva A práva duševního vlastnictví

5.

Ochranné známky

6.

Uživatelské účty

7.

Aktualizace a změny

8.

Podání

9.

zřeknutí  se záruky a omezení odpovědnosti

 

1. Oznámení o ochraně soukromí

Aby mohla společnost Papyrus splnit svou povinnost vůči Vám a poskytnout relevantní informace, bude nutné, abychom shromažďovali Vaše osobní údaje. Další informace o tom, jaké osobní údaje společnost Papyrus shromažďuje a zpracovává, prosím klikněte na odkaz Oznámení o ochraně soukromí.

Pokud si přejete získat více informací od společnosti Papyrus ohledně zpracování osobních údajů, můžete kontaktovat naše kontakty pro zpracování osobních údajů na odkazu Kontakty pro zpracování osobních údajů

Různé společnosti v rámci Papyrus provozují své webové stránky nezávisle. To znamená, že na těchto individuálních stránkách jsou poskytovány doplňující a/nebo odlišné informace a požadavky týkající se ochrany osobních údajů, stejně tak webové stránky poskytují speciální funkce.

Webové stránky mohou obsahovat odkaz na webové stránky mimo Papyrus. Společnost Papyrus není odpovědná za postupy při ochraně soukromí na těchto webových stránkách.

2. Přihlášení k odběru

Různé funkce přihlášení k odběru jsou poskytovány na základě Vámi zadaných údajů v různých oblastech webové stránky. Přebíráte plnou zodpovědnost za podrobnosti/volby odběrů.

Služby přihlášení k odběru na webových stránkách mohou být poskytovány lidmi nebo společnostmi s kterými společnost Papyrus uzavřela smlouvu o provádění interních procesů. To znamená, že v případě, že se zapíšete do služeb přihlášení k odběru od společnosti Papyrus, Vaše emailová adresa může být zpracována těmito partnery.

3. Pravidla používání identifikačních souborů cookies

Co je soubor cookie?
Když si prohlížíte naše WEBOVÉ STRÁNKY, můžeme si určité informace o Vašem počítači uložit ve formě souborů cookies, což jsou malé datové soubory posílané webovými stránkami, kteréžto soubory se v případě, že je Váš internetový prohlížeč akceptuje, ukládají do paměti Vašeho počítače. Soubory cookies patří k základním internetovým technologiím umožňujícím webovým stránkám, aby si pamatovaly uživatele a poskytovaly širokou nabídku funkcionalit.

Mezi prohlížečem a příslušnou webovou stránkou dochází ke sdílení souborů cookies, které nastavuje samotný soubor cookie, takže nezainteresované třetí strany si obsah souboru cookie nemohou přečíst. Webové stránky však mohou spolupracovat s poskytovatelem souborů cookie – třetí stranou, aby tak zajistily statistiku návštěvnosti či jiné služby.

Souhlas s používání identifikátorů (cookies) na těchto webových stránkách
Používáním našich WEBOVÝCH STRÁNEK (při nastavení prohlížeče tak, aby umožňoval používání souborů cookies), souhlasíte s tím, abychom soubory cookies používali tak, jak je uvedeno v těchto Pravidlech identifikačních souborů cookies pro níže popsané účely.

Jakým způsobem používá společnost Papyrus soubory cookies?
Společnost PAPYRUS používá soubory cookies, aby:

  • shromáždila informace o vzorcích chování návštěvníků při tom, když si návštěvníci prohlížejí naše WEBOVÉ STRÁNKY, aby tak získala anonymní statistické údaje o vzorcích chování uživatelů. Tímto způsobem se snažíme lépe zacílit příslušné informace na naše návštěvníky;
  • identifikovala jedinečnou návštěvu stránek a mohla tak návštěvníkovi poskytnout příležitost návštěvy, díky níž se návštěvník např. může přihlásit a použít nákupní košík;
  • z Vašeho pohybu na našich stránkách zaznamenala informace o Vašich zvláštních preferencích.

Není-li jinde výslovně uvedeno jinak, pak společnost PAPYRUS nikdy nepoužívá soubory cookie s cílem získat (shromáždit) osobní údaje.

Automatické shromažďování nikoli osobních informací
Služby internetové analýzy na našich WEBOVÝCH STRÁNKÁCH jsou poskytovány společností Google Analytics. To znamená, že pokaždé, když naše webové stránky navštívíte, prostřednictvím Google Analytics se do Vašeho přístroje uloží soubor cookie, vyjma případů, kdy nastavení Vašeho prohlížeče takové ukládání zakazuje.

Podrobnosti o souborech Cookie

Skupina

Identifikace souborů Cookie

Popis

Google Analytics

_utma
_utmb
_utmc
_utmz

Tyto soubory cookies se používají ke shromáždění informací o tom, jakým způsobem návštěvníci používají naše webové stránky. Tyto informace využíváme k přípravě zpráv, jež nám pomáhají zlepšovat naše WEBOVÉ STRÁNKY. Soubory cookies shromažďují informace v anonymní formě, a to včetně informací o počtu návštěvníků stránek, o původu návštěvníků a o tom, které stránky navštívili.
 
Klikněte zde pro přehled nastavení soukromí na webu Google

Soubor cookie používaný při každé návštěvě webu

JSESSIONID

Tzv. žeton návštěvy stránek je jedinečným identifikátorem generovaným a odesílaným ze serveru do prohlížeče, kde identifikuje aktuální interaktivní návštěvu. Tento soubor cookie je důležitý pro to, aby webová stránka měla záznam o průběhu Vaší návštěvy na daném serveru. Jakmile prohlížeč zavřete, tento soubor cookie se vymaže.

Permanentní soubor cookie

cookieConsent

Tento soubor cookie se používá pro zaznamenání Vašeho rozhodnutí ohledně toho, zda soubory cookies přijímat, či nikoli. Pokud jste v určitém okamžiku soubory cookies akceptovali, pak se po dobu, kdy daný soubor cookie existuje, nebude tato zpráva zobrazovat.

Permanentní soubor cookie

marketPrefix

Tento soubor cookie se používá pro zaznamenání toho, který trh / kterou zemi používáte market.

 

Jak se identifikátorům cookies vyhnout?
Pokud si nepřejete akceptovat identifikátory cookies používané společností PAPYRUS na svých WEBOVÝCH STRÁNKÁCH, musíte nastavit v příslušných parametrech svůj prohlížeč tak, aby soubory cookies odmítal. To ovšem znamená, že nemůžeme zaručit, že naše WEBOVÉ STRÁNKY budou fungovat zamýšleným způsobem.

Většina prohlížečů nabízí možnost jako např. „anonymní prohlížení“ či „neukládat historii navštívených stránek“, abyste mohl/s v plné míře využívat WEBOVÉ STRÁNKY, které jsou založeny na souborech cookies, avšak zároveň není umožněno dlouhodobé ukládání těchto identifikátorů. Jinou běžně užívanou možností je vymazat historii prohlížení ručně dle potřeby.

Nástroje pro sdílení sociálních médií
WEBOVÁ STRÁNKA může používat nástroje pro sdílení. Nástroje pro sdílení Vám umožňují sdílet obsah pomocí sociálních sítí, jako je Facebook nebo Twitter. Pokud použijete jedno z těchto tlačítek, sociální síť může umístit cookie do Vašeho počítače. Toto by byl soubor cookie třetí strany nastavený stránkami sociální sítě. Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně použití těchto souborů cookie třetích stran, měli byste zkontrolovat příslušná pravidla používání cookies sociální sítě.

4. Autorská práva a práva duševního vlastnictví

Obsah zahrnutý nebo vytvořený prostřednictvím této WEOBOVÉ STRÁNKY je © copyright 2017 Papyrus AB, SE-431 26 Mölndal, Sweden nebo jedné či více jiných společností OptiGroup. Všechna práva jsou vyhrazena.

Berete na vědomí, že všechna práva duševního vlastnictví (včetně logotypů, obrázků, patentů, know-how, důvěrných informací, práv databáze a práv v ochranných známkách a vzhledech (jak registrovaných tak neregistrovaných) zpřístupněných prostřednictvím naší WEBOVÉ STRÁNKY  jsou předmětem ochrany duševního vlastnictví. Souhlasíte s tím, že jakkoliv nepřerušíte nebo se nepokusíte přerušit provoz naší WEBOVÉ STRÁNKY.

Obsah dostupný na naší WEBOVÉ STRÁNCE nesmí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti Papyrus reprodukován, duplikován, kopírován, přenášen, distribuován, uložen, upraven, stažen nebo jinak využíván pro komerční účely. Společnost PAPYRUS Vám umožňuje prohlížet a stahovat informace poskytované prostřednictvím naší WEBOVÉ STRÁNKY pouze pro nekomerční použití bez předchozího písemného souhlasu společnosti PAPYRUS. Za žádných okolností nesmí být tyto informace nebo software distribuován nebo poskytován třetím stranám.

Přístup na naší WEBOVOU STRÁNKU neposkytuje uživateli žádnou licenci pod jakýmkoliv duševním vlastnictvím vlastněným nebo licencovaným společností PAPYRUS.

Všechna práva duševního vlastnictví, která jsou k dispozici prostřednictvím naší WEBOVÉ STRÁNKY, jsou vyhrazena a jakékoliv použití bez předchozího písemného souhlasu příslušného vlastníka je výslovně zakázáno. Některé části WEBOVÉ STRÁNKY mohou obsahovat obrázky, na které se vztahují autorská práva jejich poskytovatelů.

5. Ochranné známky

Ochranné známky společnosti PAPYRUS stejně jako jiná jména, loga, slovní spojení a vzhled (včetně, ale bez omezení na všechna záhlaví, ikony tlačítek, vlastní grafiku a skripty) používané a vytvořené pomocí WEBOVÉ STRÁNKY jsou buď ochrannými známkami, registrovanými ochrannými známkami nebo osobitý firemní vzhled společnosti PAPYRUS. Ochranné známky a osobitý firemní vzhled PAPYRUS nesmí být používány v souvislosti s jakýmkoliv výrobkem nebo službou, která žádným způsobem nepatří společnosti PAPYRUS a mohla by způsobit zmatek mezi zákazníky nebo jakýmkoliv způsobem znevážit nebo poškodit dobrou pověst společnosti PAPYRUS.

6. Uživatelské účty

Možná bude vyžadováno otevřít si uživatelský účet, abyste měli přístup k některým omezeným částem WEBOVÉ STRÁNKY. Pro otevření uživatelského účtu musíte dokončit registrační proces, kde společnosti PAPYRUS poskytnete aktuální, úplné a přesné údaje dle pokynů v registračním formuláři.

Otevřením uživatelského účtu souhlasíte, s tím, že jste přečetli Smluvní podmínky pro WEBOVOU STRÁNKU včetně Oznámení o ochraně soukromí a porozuměli jim. Budete také muset zvolit heslo a uživatelské jméno pro Váš účet, za jejichž udržování přebíráte veškerou zodpovědnost. Společnost PAPYRUS nenese odpovědnost za jakoukoliv ztrátu, kterou byste mohli utrpět v důsledku toho, že někdo jiný použije Vaše heslo nebo účet.

WEBOVÁ STRÁNKA zajišťuje správu přístupových práv určenými uživateli administrátora. Pokud je to možné, zůstáváte odpovědní za veškerá jednání nebo nečinnost týkající se takových přístupových práv jménem Vaší společnosti a uživatelů, které jste určili.

Společnost PAPYRUS si vyhrazuje právo zamítnout službu, zrušit účet, odstranit nebo upravit obsah nebo zrušit objednávku dle svého uvážení.

7. Aktualizace a změny

Společnost PAPYRUS si vymezuje právo kdykoliv měnit nebo upravovat WEBOVOU STRÁNKU.

Vyhrazujeme si právo kdykoliv bez upozornění přidat, změnit nebo upravit naše Podmínky užití, Oznámení o ochraně soukromí a obchodní podmínky pro online platby pomocí kreditní karty zveřejněním takové změny, aktualizace nebo úpravy na WEBOVÉ STRÁNCE. Jakékoliv tyto změny, aktualizace nebo úpravy budou účinné okamžitě po jejich zveřejnění na WEBOVÉ STRÁNCE.

Doporučujeme zkontrolovat tyto Podmínky užití pokaždé, když používáte WEBOVOU STRÁNKU.

8. Podání

Vždy rádi zaznamenáme reakci našich zákazníků na našich WEBOVÝCH STRÁNKÁCH. Veškeré informace, které nám zašlete (pomocí WEBOVĚ STRÁNKY) jako komentáře, návrhy, nápady, materiály, koncepty, otázky a další informace, budou považovány za nedůvěrné a nechráněné. Z toho důvodu žádáme, abyste nám nezasílali  žádné informace nebo materiály, které nechcete, aby nám byly přiděleny, včetně jakýchkoliv důvěrných informací a původních kreativních materiálů. Jste odpovědni za informace a materiály, které nám předáte, bez omezení na pravdivost a přesnost.

Souhlasíte, že veškeré předložené informace a materiály budou považovány za výlučné vlastnictví společnosti PAPYRUS, a že společnost PAPYRUS bude mít nárok na jejich neomezené užívání, včetně, ale bez omezení na vývoj, výrobu a uvádění produktů na trh, aniž by byla povinna poskytnout Vám nebo jinému poskytovateli náhradu nevyžádaných podání.

Prosím vezměte na vědomí, že  vaše podání na WEBOVÉ STRÁNCE nemá žádný právně závazný účinek. Z tohoto důvodu musí být faktury, upomínky a podobné zasílány výhradně na adresy uvedené v příslušné smlouvě.

9. Zřeknutí se záruky a omezení odpovědnosti

Přestože společnost PAPYRUS vynaloží veškerou přiměřenou péči na zajištění přesnosti informací obsažených na této WEBOVÉ STRÁNCE, jsou tyto informace poskytovány „TAK JAK JSOU“  a společnost Papyrus odmítá veškeré záruky, výslovné nebo předpokládané, včetně, ale bez omezení na implicitní záruky prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel. Berete na vědomí, že používání této WEBOVÉ STRÁNKY je na Vaše vlastní riziko, a že přebíráte veškeré náklady spojené s použitím této WEBOVÉ STRÁNKY, a že společnost PAPYRUS nenese odpovědnost za žádné přímé, náhodné, následné nebo nepřímé škody jakéhokoliv druhu vyplývající z Vašeho přístupu nebo možnosti či nemožnosti použít informace nebo software zpřístupněný na této WEBOVÉ STRÁNCE.

Společnost PAPYRUS nedává žádné záruky nebo prohlášení o jakýchkoliv jiných produktech nebo službách, než těch, u kterých společnost PAPYRUS výslovně souhlasí s podmínkami použití platnými pro takovéto produkty nebo služby.

Společnost PAPYRUS neposkytuje žádné záruky nebo prohlášení ohledně jakékoliv jiné webové stránky nebo jejího obsahu, kterou můžete navštívit přes tuto WEBOVOU STRÁNKU. Takové odkazy jsou poskytnuty pouze z důvodu pohodlí a neznamená to, že společnost PAPYRUS souhlasí nebo přijímá jakoukoliv odpovědnost za obsah těchto webových stránek. Kromě toho, je na Vás, abyste přijali opatření a zajistili, že cokoliv vyberete pro Vaše použití, neobsahuje žádné viry, trojské koně a další položky destruktivní povahy.