Ekologická revoluce v stretch filmu – EcoStretch 90% Recycled

Pojďte s námi odstartovat změnu na trhu se stretch fólií a zkuste i vy udělat změnu pro lepší životní prostředí a finanční úspory.

Uvádíme na trh zcela novou a unikátní ekologickou variantu stretch fólie s obsaženým podílem recyklátu 90 %, jako odpověď na současné ekologické standardy, normy a přísliby do budoucnosti. Jako první svého druhu kombinuje radikální snížení na ropné závislosti, spolu s redukcí vygenerované CO2 stopy a to vše při zachování klíčových fyzikálních vlastností fólie. Dle posledních odborných studií zaměřených na ekologii, naše společnost zjišťuje, že při recyklaci jednotlivých obalových materiálu je plast z hlediska CO2 stopy nejméně škodlivý k životnímu prostředí (až 12x menší uhlíková stopa než v případě recyklace papíru). Je tedy nezbytné, co možná nejvíce využívat recyklaci plastů ke zrodu nových výrobků a snížit tak zátěž pro životní prostředí jak z hlediska ropné závislosti, tak z hlediska CO2 stopy při recyklaci jednotlivých obalových materiálů.

Naše nová fólie EcoStretch je tvořena z 90 % již jednou použitou a následně recyklovanou stretch fólii a z 10 % primárním panenským polyethylenem, abychom mohli zajistit optimální míru její roztažitelnosti (stretch), která je garantována na úrovni 120%. Fólie je především určena pro ruční balení, kde se reálně dosažená průtažnost za použití lidské síly pohybuje v rozmezí 40–80 % s ohledem na frekvenci a četnost balení.

Až doposud platilo, že veškeré ekologické výrobky jsou vykoupeny vyšší pořizovací cenou. Rozhodli jsme se však, že tento zažitý předsudek změníme a dokážeme vám, že i ekologický obal může znamenat také ekonomický.