Certifikáty v držení společnosti

Všechny prodejní skupiny Papyrus mají certifikaci FSC®, stejně jako výrobní základna Papyrus. Papyrus spolupracuje jen s odpovědnými dodavateli, jejichž procesy zajišťování surovin jsou zcela transparentní. Některé evropské lesy mají jak certifikaci FSC®, tak i certifikaci PEFC. Certifikaci provádí nezávislí auditoři.

FSC® - Jako mezinárodní nevládní a nezisková organizace podporuje FSC® společensky přijatelné a ekonomicky životaschopné hospodaření s lesy světa. FSC® se stala první organizací na světě, která vyvinula systém certifikace odpovědného hospodaření s lesy. Zahrnuje monitorovací mechanismy ve všech fázích hodnotového řetězce. Spotřebitelé si mohou být jistí, že dřevo, ze kterého je vyroben jejich produkt pochází z odpovědně obhospodařovaných lesů a nebylo zakoupeno z nelegálních zdrojů nebo od dodavatelů používajících pochybné praktiky. Pouze certifikované společnosti smějí označovat své výrobky značkou FSC®. 
Certifikát ve formátu pdf je ke stažení zde.

PEFC – Systém PEFC založil evropský dřevařský průmysl ve spolupráci s vlastníky lesů. Certifikace PEFC poskytuje jednotnou záruku a těší se uznání řadou národních, místních a regionálních certifikačních programů. Organizace PEFC je zaměřena na závazek udržitelného hospodaření s lesy v souladu se zájmy jejich majitelů. Kritéria pro posouzení lesa se liší od FSC®, ale metody používané pro sledování jsou shodné. Certifikaci provádí nezávislí auditoři. 
Certifikát ve formátu pdf je ke stažení zde.

ISO 9001 – Certifikát ve formátu pdf je ke stažení zde.

V roce 2024 jsme získali ekonomické hodnocení AAA (Hodnocení nejvyšší důvěryhodnosti) od společnosti Dun&Bradstreet, certifikát ve formátu pdf ke stažení zde.

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.