Udržitelný rozvoj

Papír a životní prostředí
Udržitelnost, prokazování původu, poctivé obchodování (fair trade), ochrana přírodních zdrojů, obnovitelná energie, energetická úspornost. Dlouhou dobu byly tyto pojmy výhradní doménou ekologů. Nyní se stávají každodenní součástí života a komunikace papírenského průmyslu. Sektory tisku a grafiky si rychle začali uvědomovat, že ekologická odpovědnost, ochrana klimatu a přírodních zdrojů jsou oblasti vyžadující zvláštní pozornost. Papírny musí dodržovat nejpřísnější ekologické normy. Je nutno respektovat společenské potřeby jako celek – spolu s dalekosáhlými ekologickými opatřeními. Papír formuje naši budoucnost, nyní víc než kdykoliv předtím.

Nové výzvy a reakce na ně
Jedním z prvořadých cílů ekologické strategie společnosti Papyrus je optimalizace přirozeného životního cyklu papíru od jeho původu v lese přes všechny fáze výroby až po recyklaci a opakované použití. Pro Papyrus znamená „optimalizace“ aktivní podporu využívání surovin z odpovědně obhospodařovaných lesů. Proto spolupracujeme jen s dodavateli, kterým věříme a kteří vždycky prokazatelně jednali a jednají s odpovědností vůči přírodě a společnosti.

Lesy světa – odpovědnost pro všechny
Jedním z pilířů naší obchodní strategie je jasně regulovaná strategie získávání surovin. Tato strategie hraje klíčovou roli v ochraně světových lesů a určuje nejen naši pověst, ale i pověst našich zákazníků. Papyrus Švýcarsko byl první evropský prodejce, který získal certifikaci FSC®. Dnes mají certifikaci FSC®/PEFC všechny společnosti skupiny Papyrus a každým rokem se zvyšuje podíl certifikovaného papíru, který dodáváme svým zákazníkům.

Dodavatelé, kterým věříme
Své dodavatele si Papyrus vybírá velice pečlivě. V rámci naší strategie výběru dodavatelů klademe velký důraz na udržitelnost, nejen z pohledu kvality, ale i technologie a samozřejmě životního prostředí. Nenakupujeme nikdy od neověřených dodavatelů neznámého původu a pro dokonalý klid duše vyžadujeme oficiálně uznávané lesnické certifikáty. Všichni naši strategičtí dodavatelé jsou certifikování dle normy ISO 14001 a dle norem EMAS.