Poslání a základní hodnoty

Spolehlivost za všech okolností

Spolehlivost je hlavním motem značky Papyrus. Je to pro nás nejdůležitější závazek vůči zákazníkům. Posláním naší společnosti je poskytovat zákazníkům efektivní a spolehlivé dodávky materiálu. Papyrus těchto cílů dosahuje díky atraktivní nabídce sortimentu, vynikajícím službám a logistice.

Pět klíčových hodnot

Na základních hodnotách pracovníci Papyrusu pracují každý den. I přes neustále se měnící svět, hodnoty Papyrusu zůstávají stále stejné. Hodnoty tvoří základ pro práci, způsob, jakým se pracovníci a zákazníci vzájemně ovlivňují a hledání strategií, díky kterým společnost plní své závazky. Základní hodnoty Papyrusu jsou následující:

 

1.   Důvěryhodnost
 

Dokazujeme spolehlivost tím, že plníme své sliby. Zákazníci by měli společnosti plně důvěřovat a mít pocit, že se na ni mohou kdykoliv spolehnout.
 

2. Přátelství
 

Respektovat jednotlivce, podporovat spolupráci a oceňovat úspěchy. Tento přátelský dojem je postavený na pozitivním přístupu, otevřené mysli, úsměvu na tváři a osobním postoji.
 

3. Profesionalita
 

Společnost se snaží neustále zlepšovat a vytvářet kladné finanční výsledky. Efektivně využité náklady usnadňují provádění rozhodnutí a plnění plánů. Snažíme se mít otevřenou mysl pro podnikání a neopakovat chyby, kterých jsme se v minulosti dopustili.
 

4. Vstřícnost
 

Dychtivost naslouchat a reagovat rychle je závazek celé společnosti vůči našim zákazníkům. Snažíme se dostát svým závazkům svědomitě nejlepším možným způsobem. Identifikujeme potřeby a doporučujeme řešení.
 

5. Inspirace
  Průběžnými inovacemi být nejlepším na trhu ve svém oboru a povzbuzovat své zákazníky a kolegy k vyzkoušení nových řešení a technologií.